Ohjeita koronavirusepidemian aikana

Ohjeita eläinlääkärin vastaanottojen asiakkaille

Kuntalaiset voivat tehdä ympäristökeskukseen tartuntatautilain mukaisia valvontapyyntöjä. Terveysvalvontaan voi ilmoittaa, mikäli kaupoissa, liikuntatiloissa tai muissa yleisölle tai rajatulle osallistujamäärälle avoinna olevissa tiloissa ei ole huolehdittu siitä, että asiakkailla on mahdollisuus välttää lähikontakti muihin ihmisiin. Valvontapyynnön voi tehdä aluetta valvovalle terveys- tai elintarviketarkastajalle.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta koronavirustilanteen johdosta

  • Ympäristökeskuksen työntekijät ovat siirtyneet laajennettuun etätyöhön.
  • Mahdolliset neuvottelut ja yhteistyötapaamiset järjestetään ja niihin osallistutaan digitaalisten työvälineiden avulla.
  • Asiakastapaamiset ympäristökeskuksen toimitiloissa (Hyrylänkatu 8 C) ovat mahdollisia vain ennakkoon sovitusti.
  • Viranomaistarkastukset, lupakäsittely ja eläinlääkintähuollon palvelut jatkuvat normaalisti. Tilanteen mahdollisesti pahentuessa keskitymme kiireellisiin ja välttämättömiin tarkastuksiin ja eläinlääkäriapuun.
  • Ympäristökeskus on keskeyttänyt lähityöskentelyn Keravan ja Mäntsälän toimipisteissä. Keskeytys toistaiseksi.