Keski-Uudenmaan uimavesien mikrobiologinen laatu hyvä koko kesän, myös sinilevähavaintoja tehty

14.08.2014

Uimavesien mikrobiologinen laatu edelleen hyvä, ei epidemioita

Uimavesien mikrobiologinen laatu oli hyvä 6.8.- 7.8. otetuissa virallisissa uimavesinäytteissä, ja vesi täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Uimarantojen uimaveden mikrobiologisen laadun arvioinnissa käytetään uimaveden Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien määritystä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimialueella ei ole tiedossa vesiperäisiä epidemioita, tiedossa on ainoastaan muutamia yksittäisiä tapauksia.

Sinilevää havaittu vähän Tuusulassa, Nurmijärvellä ja Mäntsälässä

Näytteenottaja havainnoi silmämääräisesti sinilevien eli syanobakteerien määrää näytteenoton yhteydessä. Sinilevien määrää arvioidaan asteikolla 0 (ei havaittu), 1 (havaittu vähän), 2 (havaittu runsaasti) tai 3 (havaittu erittäin runsaasti).

Sinilevähavaintoja tehtiin seuraavasti
Tuusulassa Rusutjärven uimarannalla ja Jokelan lammella asteikolla 1 eli havaittu vähän (sinilevähippusia vedessä);
Nurmijärvellä Vaaksin uimarannalla Vaaksjärvellä asteikolla 1 eli havaittu vähän (sinilevähippusia vedessä) ja
Mäntsälässä Onkimaan uimarannalla Isojärvellä, Saaren uimarannalla Hunttijärvellä sekä Hautjärven uimarannalla Sahajärvellä asteikolla 1 eli havaittu vähän (sinilevähippusia vedessä).

Sinileväesiintymät ovat tänä kesänä Keski-Uudenmaan alueella olleet helteisestä säästä huolimatta varsin maltillisia. Sinilevät tarvitsevat ravinnokseen fosforia, jota saattaa vielä vapautua levien ravinnoksi alemmista vesikerroksista, mikäli tuulet se-koittavat järvien vesimassaa. Mikäli säät pysyvät lämpiminä, kannattaa sinilevätilannetta siis vielä tarkkailla.

Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla www.jarviwiki.fi. Myös yksityiset ihmiset voivat merkitä sinilevähavaintonsa Järviwikiin joko verkkosivujen tai puhelimeen ladattavan ilmaisen sovelluksen, Levävahdin kautta. Lisätietoja sinilevistä ja sinilevätilanteesta löytyy myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Uimavedet edelleen lämpimiä, mutta jäähtymistä odotettavissa

Näytteenoton yhteydessä mitattiin uimavesien lämpötilat. Vesien lämpötilat vaihtelivat Tuusulassa + 22,7 °C - + 24,8 °C, Järvenpäässä + 23,5 °C - + 23,6 °C, Mäntsälässä +21,5 °C - + 23,9 °C ja Nurmijärvellä +23,3 °C - + 24,9 °C välillä. Uimavesien lämpötilat olivat näytteenottohetkellä elokuun alkupuolella poikkeuksellisen lämpimiä. Lämpötilat olivat keskimäärin 2-6 astetta ylempiä kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Järvivesien lämpötilojen odotetaan kuitenkin laskevat jo tällä viikolla sään ennustetun viilentymisen myötä.

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa uimavesien laadusta verkkosivuillaan. Tulokset löytyvät myös uimarannoilta.

Lisätietoja:
- Vs. terveystarkastaja Susanne Nieminen 040 314 4721 15.8.asti
- Terveystarkastaja Ari Antila 040 314 2254

Takaisin