Isokydönpuron rantalehto

Isokydönpuron rantalehto sijoittuu Järvenpään itäosaan Terholan kuntoradan läheisyyteen, sen pohjois- ja itäpuolelle. Puro laskee Lemmenlaakson luonnonsuojelualueen eteläpäässä Keravanjokeen. Kohde on kansallisesti poikkeuksellisen edustava ja laaja puronvarsilehtojen kokonaisuus. Kohteella esiintyy tuoreita ja kosteita keski- ja runsasravinteisia lehtoja, jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Puusto on monimuotoista ja eri-ikäisrakenteista. Järeimmät puut ovat kuusta, koivua ja mäntyä. Lisäksi kohteella esiintyy mm. haapaa, harmaaleppää, raitaa ja vaahteraa. Puronvarren etelänpuoleisessa kuusivaltaisessa metsässä huomio kiinnittyy suuriin muurahaispesiin. Myös maalahopuuta esiintyy paikoitellen runsaasti ja kohde onkin luokiteltu valtion metsien suojeluohjelman (METSO) I -luokan kohteeksi.

Keväisin puronvarressa kukkivat rentukat ja mukulaleinikit. Keltainen kevätlinnunsilmä kasvaa runsaana kosteilla tulvaniityillä. Puronvartta reunustavat suuret ja näyttävät saniaisryhmät. Kohteelta on tehty havaintoja useista huomionarvoisista kasvilajeista. Näitä ovat mm. mäkilehtoluste, lehtoimikkä, mustakonnanmarja, näsiä, keltavuokko, lehtosinijuuri ja lehtopähkämö. Puronvarresta on löytynyt myös  korpinurmikkaa.  Kohteella on havaittu myös liito-oravan jätöksiä. 

Puronvarren molemmin puolin on muodostunut polkuverkosto. Puron eteläpuolella polku kulkee lähellä puronvartta.

Valtaosa kohteesta on Järvenpään kaupungin omistuksessa. Kohde on osoitettu luonnonsuojelualueeksi perustettavana alueena (SL) Järvenpään yleiskaavassa 2040. Syksyllä 2021 puron alajuoksun uomaa on kunnostettu taimenen menestymisen parantamiseksi.

Kohteen saavuttaa kääntymällä Vanhalta Yhdystieltä Impoonkadulle. Risteyksessä lukee Terholan kuntorata. Paikoitusalue sijaitsee aivan Impoonkadun päässä (Impoonkatu 25). Kävele paikoitusalueelta suoraan polkua pitkin (älä käänny ylös mäelle), kunnes tulet valaistulle kuntoradalle. Jatka tästä suoraan. Kuntopolun haarautuessa etelään polun reunasta lähtee polku metsään, joka johtaa suoraan puronvarteen.