Mäntsälän luontokohteita

Mäntsälään sijoittuvat Keski-Uudenmaan laajimmat ja arvokkaimmat metsäalueet. Edustavimmat luontokohteet sijoittuvat Natura-alueille, joita on kunnassa yhteensä kymmenen. Niiden alueella on säilynyt vanhimmat ja laajimmat ikimetsät ja myös edustavimmat suoalueet. Suojelemattomia edustavia metsäkohteita on kunnassa vähän ja metsät ovat yleensäkin varsin voimaperäisesti käsiteltyjä.

IMG 0720