Elintarvikehuoneiston tarkastus (OIVA)

Ammattimaisesti elintarvikkeita valmistavien, myyvien, varastoivien ja kuljettavien toimijoiden tulee rekisteröidä toimintansa elintarvikehuoneistoiksi. Eläinperäisiä elintarvikkeita ennen vähittäismyyntiä käsittelevien toimijoiden tulee hakea kunnan elintarvikeviranomaisen hyväksyntä toiminnalleen ennen toiminnan aloittamista.

Kaikkia elintarvikehuoneistoja valvotaan säännöllisesti. Elintarvikevalvontaviranomainen tarkastaa elintarvikehuoneiston toiminnan valvontasuunitelman mukaisesti. Elintarviketurvallisuus huomioiden suuririskisimmät toiminnot tarkastetaan useita kertoja vuodessa, kun taas vähäisempi toiminta tarkastetaan harvemmin, kuitenkin vähintään kerran kolmessa vuodessa. Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastukset julkistetaan internetissä Oivahymy sivustolla. Sivustolla on nähtävissä kooste (Oiva-raportti) tehdystä tarkastuksesta. Tarkastukseen liittyvä yksityiskohtaisempi tarkastuspöytäkirja lähetetään toimijalle yhdessä Oiva-raportin kanssa tarkastuksen jälkeen.