KUUMA vieras -hanke pureutuu haitallisiin vieraslajeihin

Keski-Uudenmaan vieraslajihankkeessa 2023-2024 (KUUMA vieras) lisätään tietoisuutta haitallisista vieraslajeista sekä osallistetaan ja innostetaan ihmisiä oman lähiympäristön suojeluun. Hankealueeseen kuuluvat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula, joiden alueelta muodostetaan kokonaiskuva vieraslajitilanteesta ja pyritään tunnistamaan tärkeimmät vieraslajit ja niiden esiintymisalueet. Hankkeessa luodaan uusia toimintatapoja vieraslajityön tehostamiseksi, kehitetään yhteistyötapoja ja tuetaan hankealueen kuntia vieraslajityössä.

Jättipalsami, Mia Honkanen

Jättipalsamin juuria. Kuva: Mia Honkanen

Tulevia tapahtumia:

Järvenpää:

Kerava:

 • 13.6.2023 Kerava: Jättipalsamin KUUMA vieras -torjuntatalkoot asukkaille klo 17-19 Sompiossa Killan koululla. Kaikille avoin!
 • 18.6.2023 Kerava: KUUMA vieras mukana Keravan päivässä

Mäntsälä:

 • 13.6.2023 Mäntsälä: KUUMA vieras mukana Keudan opiskelijoiden vieraslajitempauksessa
 • 15.6. Mäntsälä: Jättipalsamin KUUMA vieras -torjuntatalkoon asukkaille klo 17.30 - 19.30 Jokipuistossa ja Hiljan puistossa. Kaikille avoin!

Nurmijärvi:

Tuusula:

Koko kesäkauden tapahtumia:

Hankekumppanit

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus toimii hankkeen vetäjänä ja rahoittajana. Hankkeen konsulttina toimii Maastox Oy. Hankekumppaneina ovat kaikki ympäristökeskuksen sopijakunnat. Lisäksi tehdään yhteistyötä mm. alueen oppilaitosten ja luonnonsuojeluyhdistysten kanssa.

Sidosryhmät

 • Hankealueen asukkaat ja kuntien työntekijät         
 • Hanke-alueen oppilaitokset ja opiskelijat
 • Hankealueen ympäristö- ja luontojärjestöt
 • Vieraslajityötä tarjoavat yritykset

Hankkeen tavoitteet pähkinänkuoressa:

 • Lisätään tietoisuutta haitallisista vieraslajeista
 • Luodaan kokonaiskuva hankealueen vieraslajitilanteesta ja tunnistetaan tärkeimmät vieraslajit ja niiden esiintymisalueet
 • Osallistetaan ja innostetaan ihmisiä oman lähiympäristön suojeluun
 • Luodaan uusia toimintatapoja vieraslajityön tehostamiseksi
 • Kehitetään yhteistyötapoja ja tuetaan hankealueen kuntia vieraslajityössä

Toteutustapoja pähkinänkuoressa:

 • Hyödynnetään ympäristökeskuksen, kuntien, järjestöjen ja oppilaitosten viestintäkanavia
 • Testataan vieraslajeihin liittyvää suunnittelu- ja torjuntatyötä ostopalveluna (Maastox Oy)
 • Järjestetään infotapahtumia ja ohjattuja vieraslajien torjuntatalkoita
 • Perustetaan hankkeelle ohjausryhmä yhteistyön tiivistämiseksi
 • Mahdollisestaan opiskeluharjoittelu/kesätyö hankkeessa
 • Kannustetaan järjestöjä ja asukkaita talkoiden järjestämiseen
 • Osallistutaan Soolotalkoot -kampanjaan
 • Viedään infokylttejä maastoon
 • Tehdään kohdennettua viestintää esim. kiinteistöille, joiden alueella on merkittäviä vieraslajiesiintymiä

Ilmoita havaintosi haitallisista vieraslajeista

Valtakunnallinen vieraslajiportaali ottaa vastaan kansalaisten havainnot kaikista vieraslajeista. Portaalista löytyy myös kattavasti tietoa Suomessa tavattavista vieraslajeista sekä ohjeet vieraslajien tunnistamiseen ja hävittämiseen. Ympäristökeskus on rakentanut toiminta-alueelleen myös oman vieraslajien tallennusjärjestelmän, johon voi tallentaa havainnot Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilta.

Lisätietoja:

ympäristösuunnittelija Annina Vuorsalo 

p. 040 314 4729, annina.vuorsalo@tuusula.fi