Tatar (Fallopia japonica / Fallopia sachalinensis / Fallopia x bohemica)

Japanintatar, sahalinintatar sekä näiden risteymä tarhatatar ovat kotoisin Aasiasta ja ne ovat kulkeutuneet Eurooppaan koristekasveiksi 1800-luvulla. Suurikokoisia kasveja nähdään yhä kotipihoissa, joista ne ovat paikoin levittäytyneet myös muualle ympäristöön.

Nämä kolme tatarlajia on luokiteltu haitallisiksi vieraslajeiksi, koska ne leviävät voimakkaasti juurakon ja juuren palasten avulla ja valtaavat alaa muilta kasveilta. Tattaren juurakko ulottuu syvälle ja laajalle aiheuttaen joskus vaurioita salaojiin ja sadevesiputkistoihin sekä talojen rakenteisiin ja seiniin. Laji voi joenvarsille levitessään myös lisätä eroosiota ja maa-aineksen kulkeutumista vesistöihin.

Ladattava infotaulua tattaresta (PDF)

Tuntomerkit

  • Monivuotinen ruohokasvi
  • Varsi voi kasvaa 3-5 metriseksi
  • Japanin- ja tarhatattaren varsissa on punaruskeita pilkkuja, sahalinintattaren varsi on vihreä
  • Japanintattaren lehdet ovat lähes kolmionmuotoiset, sahalinintattaren lehdet suuret ja pitkulaiset
  • Kukinnot ovat valkoiset ja viuhkamaiset

JapanintatarSahalinintatar MiaHonkanen valmis
Japanintatar                                                                Sahalinintatar


TATTAREN TORJUNTA

Pienet esiintymät
Pienimmät taimet voi kiskoa juurineen käsin. Pienialaisten kasvustojen hävittäminen saattaa onnistua kasvuston varsien katkaisulla ja peittämällä alue vahvalla mustalla muovilla 3-4 vuoden ajaksi.

Suuret esiintymät
Tehokkain hävittämiskeino on varsien katkaiseminen ja torjunta-aineen ruiskuttaminen onttoihin varsiin. Menetelmää tulee toista muutaman kerran vuodessa niin kauan, että kasvusto häviää. Tällaisessa täsmäkäsittelyssä torjunta-ainetta ei pääse leviämään ympäristöön.


Torjuntatoimien yhteydessä syntyneen kasvijätteen hävittämisessä tulee olla tarkkana. Kasvi ei lisäänny varsista tai lehdistä, joten ne voi voidaan jättää paikoilleen maatumaan tai kompostoida. Juurakoita tai juuren osia ei tule laittaa kompostiin, sillä ne eivät välttämättä tuhoudu kompostoinnissa. Pieniä määriä juuren paloja tai juurakkoa sisältävää kasvijätettä on mahdollista hävittää polttokelpoisen sekajätteen mukana.

Lisätietoa vieraslajijätteen hävittämisestä: Ohjeita vieraslajien vastaanottoon - Kiertokapula