Järvenpään luontokohteita

Järvenpää on tiiviisti rakennettu kaupunki, jossa luonnonmukaisia elinympäristöjä on vain vähän jäljellä. Järvenpään ehdottomasti edustavin luontokohde on Natura 2000-verkostoon kuuluva Lemmenlaakson lehto, joka on myös ympäristökeskuksen toiminta-alueen suurin luonnonsuojelualue. Muut Järvenpään mielenkiintoiset luontokohteet keskittyvät  Tuusulanjärven ranta-alueelle, sekä jokien ja purojen varteen. Tuusulanjärven länsirannalla sijtaitsee myös Järvenpään toinen Natura-alue, Tuusulanjärven lintuvesi.

Järvenpään muut luontokohteet ovat pinta-alaltaan pieniä ja toisistaan pirstoutuneita. Kesällä 2015 tehtiin koko kaupungin kattava arvokkaiden luontoalueiden kartoitus, jonka tavoitteena oli paikallistaa Järvenpäästä uusia arvokkaita kohteita ja tarkastaa vanhat tiedossa olevat kohteet. Kartoitus toi uutta ja mielenkiintoista tietoa Järvenpään arvokkaiden luontokohteiden nykytilasta.

 MG 9840