Ympäristövalvonnan sähköinen asiointi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonta on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueella.

Jatkossa luvat ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti hakea Lupapisteen kautta.

Jos palvelussa ilmenee ongelmia, ottakaa yhteyttä palveluntuottajana toimivaan Cloudpermit Oy:hyn tukipyynnön kautta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa saa tukea Lupapisteen käyttöön ympäristökeskuksen osalta ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiaiselta.

Lupapisteen ympäristöosiossa voi tällä hetkellä tehdä seuraavia ilmoituksia sekä lupahakemuksia:

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta (ympäristölupa)  

 • Uusi ympäristönluvanvarainen toiminta (YSL 28 §)
 • Ympäristönluvanvaraisen toiminnan jatkaminen
 • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos
 • Ympäristöluvan selventäminen (92 §)

Maa-ainesten ottaminen (MAL 555/1981)

 • Maa-aineslupa (MAL 4 §)
 • Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23 a §)
 • Hakemus maa-ainesluvan jatkamiseksi (MAL 21 §)
 • Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemus (yhteislupa)

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset ilmoitukset

 • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ns. meluilmoitus, YSL 118 §)
 • Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)
 • Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta (ei luvanvarainen tai rekisteröitävä toiminta, YSL 120 §, ns. poikkeuksellinen jätehuoltotilanne)
 • Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely (YSL 115 a §)
 • Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti-ilmoitus (YSL 116 §)

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

 • Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään

Jätelain (JL 646/2011) mukaiset ilmoitukset

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)

Vapautushakemus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiverkostoon liittämisestä (VHL 11 §, 17c §)

 • Vapautus vesijohtoon liittymisestä (VHL 11 §)
 • Vapautus jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
 • Vapautus hulevesiviemäriin liittymisestä (VHL 17c §)
 • Vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)

Ns. nitraattiasetuksen (vna 1250/2014) mukaiset maatalouden ilmoitukset

 • Ilmoitus lannan varastointitilavuuden poikkeamisesta (aumausilmoitus, 9 §)
 • Ilmoitus lannan levittämisestä poikkeustilanteessa (10 § 2. mom)

Muut ilmoitukset

 • Ylijäämämaiden hyödyntäminen, ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten
 • Valvontailmoitus pienimuotoisesta jätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa
 • Vesiliikennelain (782/2019) 106 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 §)
 • Ulkoilulain (606/1973) 20 §:n mukainen leirintäalueilmoitus
 • Kirjallinen vireillepano (YSL 186 §, JL 134 §, VL 11:2 ja 14:14)

 

Lupapiste-logo-rgb-m