Ympäristövalvonnan sähköinen asiointi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristövalvonta on ottanut käyttöönsä valtakunnallisen Lupapiste-palvelun. Palvelun kautta kaikki rekisteröityneet käyttäjät, niin kuntalaiset kuin yritykset, voivat hakea lupia tai tehdä ilmoituksia Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueella.

Jatkossa luvat ja ilmoitukset tulee ensisijaisesti hakea Lupapisteen kautta.

Jos palvelussa ilmenee ongelmia, ottakaa yhteyttä palveluntuottajana toimivaan Cloudpermit Oy:hyn tukipyynnön kautta. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa saa tukea Lupapisteen käyttöön ympäristökeskuksen osalta ympäristötarkastaja Kaisa Autio-Nousiaiselta.

Lupapisteen ympäristöosiossa voi tällä hetkellä tehdä seuraavia ilmoituksia sekä lupahakemuksia:

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttava toiminta (ympäristölupa)  

 • Uusi ympäristönluvanvarainen toiminta (YSL 28 §)
 • Ympäristönluvanvaraisen toiminnan jatkaminen
 • Ympäristöluvanvaraisen toiminnan muutos
 • Ympäristöluvan selventäminen

Maa-ainesten ottaminen (MAL 555/1981)

 • Maa-aineslupa (MAL 4 §)
 • Ilmoitus maa-ainesten kotitarveotosta (MAL 23 a §)

Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) mukaiset ilmoitukset

 • Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (ns. meluilmoitus, YSL 118 §)
 • Ilmoitus koeluontoisesta toiminnasta (YSL 119 §)
 • Ilmoitus poikkeuksellisesta tilanteesta (ei luvanvarainen tai rekisteröitävä toiminta, YSL 120 §, ns. poikkeuksellinen jätehuoltotilanne)

Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä

 • Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maaperään

Jätelain (JL 646/2011) mukaiset ilmoitukset

 • Ilmoitus jätteen ammattimaisesta keräystoiminnasta (JL 100 §)

Vapautushakemus vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiverkostoon liittämisestä (VHL 11 §, 17c §)

 • Vapautus vesijohtoon liittymisestä (VHL 11 §)
 • Vapautus jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)
 • Vapautus hulevesiviemäriin liittymisestä (VHL 17c §)
 • Vapautus vesijohtoon ja jätevesiviemäriin liittymisestä (VHL 11 §)

Maastoliikennelain (1710/1995) 30 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin

Muut ilmoitukset

 • Ympäristönsuojelulain mukainen rekisteröinti-ilmoitus
 • Ylijäämämaiden hyödyntäminen, ilmoitus ympäristölupatarpeen arviointia varten
 • Vesiliikennelain 106 §:n mukainen lupa kilpailuihin ja harjoituksiin
 • Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen (YSL 156 §)
 • Ilmoitus lannan varastointitilavuudesta poikkeamisesta (aumausilmoitus)
 • Leirintäalueilmoitus

 

Lupapiste-logo-rgb-m