Luonto

Luonnonsuojelulain mukaan kunnan tulee edistää luonnonsuojelua alueellaan. Luonnonsuojelun ensisijaisena tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Luonnon monimuotoisuutta ylläpidetään muun muassa perustamalla luonnonsuojelualueita. Luonnonsuojelun tavoitteena on myös turvata kansalaisille mahdollisuuksia virkistäytyä ja retkeillä luonnossa.

Keski-Uudenmaaan ympäristökeskuksen tehtäviin kuuluu luonnonsuojelun edistäminen Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla. Luonnonsuojelun lakisääteinen valvonta kuuluu Uudenmaan ELY-keskukselle.

Keravanjoenkanjoni

Luonnon tila Keski-Uudellamaalla (Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen julkaisu 2014)

 

Yhdistystoimintaa luonnon puolesta Keski-Uudenmaan alueella:

Suomen luonnonsuojeluliitto

Järvenpään ympäristöyhdisty ry
Keravan ympäristönsuojeluyhdistys ry
Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys ry
Nurmijärven luonto ry
Suomen Luonnonsuojeluliiton Tuusulan yhdistys ry

Keski- ja Pohjois-Uudenmaan Lintuharrastajat Apus ry