Kytömaan haavikko

Kytömaan haavikko sijaitsee Keravan pohjoisosassa junaradan ja Kytömaantien välissä. Kohteen pinta-ala on 4,3 hehtaaria. Arvokkain alue sijoittuu kohteen eteläosaan, jossa kasvaa varttunutta haavikkoa. Haapojen seassa kasvaa nuorempia kuusia. Kohteessa on erityislaatuinen tunnelma, sillä siellä esiintyy hyvin paljon maalahopuuta, myös jonkin verran pökkelöitä. Koska puita on paljon, aluskasvillisuus on niukkaa, koostuen mm. käenkaalista sekä sini- ja valkovuokosta.

Keski- ja pohjoisosa haavikosta on todennäköisesti metsittynyttä entistä peltoa tai niittyä. Myös sen puusto on haapavaltaista, kuitenkin nuorempaa kuin alueen eteläosassa. Haapojen seassa kasvaa raitaa ja koivua. Haavikon läpi kulkee suoraksi kaivettu valtaoja.

Kytömaan haavikosta on löydetty liito-oravan jätöksiä. Kohteella on myös varsin monipuolinen kääpälajisto - haavikosta on löydetty 21 kääpälajia. Kohteen eteläosa täyttää lahopuunsa ansiosta valtion metsien suojeluohjelman (METSO) valintakriteerit.

Kytömaan haavikon saavuttaa kohteen eteläosasta kääntymällä Koivulantieltä  pohjoiseen Kytömaantielle. Tien varren vasemmalla puolella on pieni levennys, johon voi jättää auton.