Myllykoski

Nurmijärven hienoin nähtävyys Myllykoski sijoittuu Nurmijärven itäosaan Vantaanjoen varteen. Etäisyys kohteen pohjoispuoliseen Nukarinkoskeen on noin 11 kilometriä. Myllykosken alueen jokiosuus kuuluu Vantaanjoen Natura-alueeseen.

Kohteelle ominaista ovat joen varteen sijoittuvat tulvaniityt ja joen itäpuoleiset rinnelehdot. Kohteelle pääsee tutustumaan hyvin alueella kiertävän luontopolun ja pitkospuureittien ansiosta. Kohteella on neljä koskea pohjoisesta lukien: Pikkukoski, Tamppikoski, Niittukoski ja eteläisin Myllykoski. Näistä Myllykoski on suurin.

Kohteella kulkee joen itäpuolta pitkospuureitti aina Pikkukoskelle saakka. Reitti on osa 90 kilometrin mittaista Seitsemän Veljeksen -vaellusreittiä, joka alkaa Helsingistä ja päättyy Hyvinkäälle. Pitkospuureitin varrelta löytyy mielenkiintoista kasvillisuutta, mm. harvinaista keltavuokkoa. Myös keltaiset kevätlinnunsilmät, mukulaleinikit ja rentukat tuovat väriloistoa kevääseen. Hieman ennen Pikkukoskea on laavu, jossa voi pysähtyä syömään eväitä ja paistamaan makkaraa. Nurmijärven kunta hoitaa paikalle polttopuut. Paikoitusalueelta on matkaa laavulle noin kilometrin verran.

Siippoontien eteläpuolinen Myllykoski on kohteen pääkoski. Koski oli aikoinaan Nurmijärven parhaita myllypaikkoja. Myllykoskella on ollut Nurmijärven ensimmäinen voimalaitos, joka rakennettiin 1920-luvulla. Myllykoski on vaikuttava nähtävyys. Pituutta koskella on 400 metriä ja pudotusta 11 metriä. Kosken yli kulkee kolme kävelysiltaa, joista voi ihastella alas koskelle avautuvaa maisemaa. Kosken alaosassa on kaksi nuotiopaikkaa.

Myllykoski on retkeilyn ohella myös suosittu kalastuspaikka. Alueella saa kalastaa vain perhokalastusvälineillä. Koskella on tehty taimenen lisääntymispaikkojen kunnostustöitä ja siellä on pysyvä taimenen rauhoitus. Yleisin saaliskala on kirjolohi. Kosken alajuoksulta on tavattu myös direktiivilajeihin kuuluvaa vuollejokisimpukkaa, jota esiintyy monin paikoin Vantaanjoen Natura-alueella. 

Myllykoskella kannattaa retkeillä erityisesti keväisin, jolloin alueella on eniten nähtävää ja kuultavaa. Kosken solina yhdistettynä lintujen liverrykseen ja varhain keväällä kukkiviin sini- ja valkovuokkoihin on hieno elämys. Rantojen pensaikoissa voi kuulla mm. mustapääkertun ja satakielen laulua. Aluetta parhaiten luonnehtiva lintulaji on kohteella talvisin viihtyvä uhanalainen koskikara, jonka voi nähdä kalastelemassa kosken kivikossa. Myllykosken alueelta on tehty havaintoja myös pohjanlepakoista sekä viiksi- ja vesisiipoista.

Myllykosken alueella kiertää kaksi noin 1,5 kilometrin pituista luontopolkua. Luontopolku Koskikaran varrella on alueen luontoa ja historiaa esitteleviä tietoiskuja. Puulajipolku esittelee alueen puulajit. Kummankin polun kohteissa on mobiililaitteilla luettavia QR-koodeja, jotka johdattavat verkossa olevaan lisätietoon. Reitit kulkevat pääosin polkuja pitkin. Rannan tuntumassa olevat pitkospuut ja jyrkät portaat voivat olla liukkaita varsinkin kostealla kelillä ja talvisin.

Kohteen saavuttaa Siippoontieltä, josta käännytään tien pohjoispuolella olevalle paikoitusalueelle. Luontopolku lähtee kohteen itälaidalta mäkeä ylös kalliolle ja kiertää lenkin joenvarressa. Halutessa voi jatkaa pohjoiseen Pikkukoskelle saakka. Siippoontien eteläpuoleiselle koskelle pääsee tien alittavaa polkua pitkin.

5 tiedostoa
Uusin 13.6.2022
4 tiedostoa
Uusin 13.6.2022