Tupakkatuotteiden myyntiluvat

Tupakkatuotteiden vähittäismyyntiluvan hakeminen

Tupakkatuotteiden myynti on 1.4.2009 lähtien ollut luvanvaraista. Tupakkatuotteilla tarkoitetaan tupakasta kokonaan tai osaksi valmistettuja tuotteita, kuten savukkeita, sikareita, irtotupakkaa, purutupakkaa ja nenänuuskaa. Suunuuskan myynti on Suomessa kokonaan kielletty. Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan alueilla tupakkatuotteiden myyntiluvat myöntää Keski-Uudenmaan ympäristökeskus.

Tupakkatuotteiden myyntilupaa tulee hakea erillisellä hakemuslomakkeella. Vähittäismyynnin hakemuslomake, ohjeet ja vaatimukset luvan saamiseksi löytyvät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) verkkosivuilta. Elinkeinoharjoittajan kannattaa tehdä lupahakemus sähköisesti suoraan Valviran sivuilla. Lomakkeen liitteineen voi myös postittaa tai tuoda Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Tällöin lupanumeron saaminen saattaa kuitenkin pitkittyä.

Huom! Tupakkatuotteita ei voi myydä ennen kuin Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on myöntänyt hakijalle vähittäismyyntiluvan.

Tupakan myyntiluvista peritään Keski-Uudenmaan ympäristöterveydenhuollon maksutaksan ja maksutaulukon mukainen maksu sekä vuosittainen myyntipistekohtainen valvontamaksu.

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiluvat

Nikotiinikorvaushoitovalmisteiden luvanvarainen myynti tuli mahdolliseksi tupakkaa myyvissä kaupoissa, huoltoasemilla ja kioskeissa 1.2.2006 voimaan tulleen lääkelain (395/1987) muutoksen myötä. Valmisteita saa myydä valvotusti yli 18-vuotiaille.

Myyntiluvan käsittelystä ja myynnin valvonnasta peritään maksu Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksan ja maksutaulukon mukaisesti.