Ympäristöpalkinnon saajat

2022: Ympäristöpalkinto Osuuskunta Tuusulan Oma Maa ja erityismaininta Oiva Lähituote Oy

Vuoden 2022 ympäristöpalkinnon sai Osuuskunta Tuusulan Oma Maa luonnon monimuotoisuuden edistämisestä maataloudessa. Erityismaininnalla palkittiin Oiva Lähituote Oy lampaiden laidunnukseen perustuvasta maisemanhoitotyöstä Tuusulassa ja Järvenpäässä. Palkinnon teemana oli luonnon monimuotoisuus.

2021: Vuonna 2021 palkintoa ei jaettu.

2020: Ympäristöpalkinto Tuomalan koulu ja erityismaininta lastenohjaaja Sanna Puhakka

Vuoden 2020 ympäristöpalkinnon sai tuusulalainen Tuomalan koulu aktiivisesta, kekseliäästä ja osallistavasta ympäristökasvatustyöstä. Erityismaininnalla palkittiin Nurmijärven seurakunnan lastenohjaaja Sanna Puhakka seurakunnan metsäperhekerhotoiminnassa tehdystä ympäristökasvatustyöstä. Palkinnon teema oli ympäristökasvatus.

2019: Kiertotalousyhdistys Jalotus ry

Vuoden 2019 ympäristöpalkinnon sai keravalainen yhdistys Jalotus ry ennakkoluulottomasta ja monipuolisesta kiertotalouden edistämisestä. Palkinnon teema oli kiertotalous.

2018: Nurmijärven luonto ry:n puheenjohtaja Selen Raiskila ja erityismaininta Tuusulan kunnanvaltuutettu Ilona Toivanen

Vuoden 2018 ympäristöpalkinnon sai Nurmijärven luonto ry:n puheenjohtaja Selen Raiskila luonnonsuojelun hyväksi tehdystä työstä. Erityismaininnalla palkittiin Tuusulan kunnanvaltuutettu Ilona Toivanen aktiivisuudesta edistää uusien luonnonsuojelualueiden perustamista Tuusulan kuntaan. Palkinnon teema oli luonnonsuojelu.

2017: Ympäristöpalkinto viljelijä Ilari Sundberg ja erityismaininta viljelijät Petri Kauppinen ja Pekka Nummela

Vuoden 2017 ympäristöpalkinnon sai mäntsäläläinen viljelijä Ilari Sundberg Paunin tilalta ennakkoluulottomasta ja monipuolisesta maatalouden kokeilu- ja tiedotustoiminnasta. Erityismaininnan saivat mäntsäläläiset viljelijät Petri Kauppinen Norrkullan kartanosta ja Pekka Nummela Uusmarjalan tilalta toteuttamistaan ympäristönhoitotoimenpiteistä ja alan koetoimintaan osallistumisesta. Palkinnon teema oli maatalouden vesien- ja ympäristönhoito.

2016: Ympäristöpalkinto suutari- ja second hand –liike Kenkäkingi ja erityismaininta Nivos Oy

Vuoden 2016 ympäristöpalkinnon sai suutari- ja second hand -liike Kenkäkingi Keravalta kokonaisvaltaisesta materiaalin kierrättämisestä. Erityismaininnalla palkittiin Nivos Oy Mäntsälästä yhdessä Yandex Oy:n kanssa tehdystä esimerkillisestä työstä hukkalämmön talteenotossa. Palkinnon teema oli energia- ja materiaalitehokkuus.

2015: Ympäristöpalkinto Mäntsälän kunnan päiväkoti Amanda ja erityismaininta Arkadian yhteislyseo ja lehtori Mika Sipura

Vuoden 2015 ympäristöpalkinnon sai Mäntsälän kunnan päiväkoti Amanda esimerkillistä ja innostavasta luontoesiopetuksesta. Erityismaininnalla palkittiin Arkadian yhteislyseo ja lehtori Mika Sipura lukiolaisia innostavasta biologian opetuksesta Valkjärvi-projektissa. Palkinnon teema oli ympäristökasvatus.

2014: Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys ry

Vuoden 2014 palkinnon sai Tuusulanjärven vesiensuojeluyhdistys ry 50 vuotta jatkuneesta aktiivisesta toiminnasta Tuusulanjärven tilan parantamiseksi. Palkinnon teema oli vesiensuojelu.