Ilmanlaadun seuranta

Keski-Uudenmaan ilmanlaatua seurataan osana Uudenmaan kuntien yhteistä ilmanlaadun seurantaa.

Ilmanlaadun mittauksista ja niiden raportoinnista alueella vastaa HSY, joka toteuttaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella seuraavia mittauksia.

Mittausasemat

Uudellamaalla ilmanlaatua mitataan pysyvästi Lohjan mittausasemalla. Mittaustulokset kuvaavat Lohjan yleistä ilmanlaatua ja yleisesti kaupunkien tausta-alueiden ilmanlaatua.

Toinen mittausasema vaihtaa paikkaa vuosittain Uudenmaan ilmanlaadun seurantasuunnitelman (2019−2023) mukaisesti. Tämän siirrettävän mittausaseman mittaustulokset kuvaavat vilkasliikenteisen alueen ilmanlaatua. Aseman paikka vuonna 2022 oli Järvenpään keskustassa ja vuonna 2023 Keravan keskustassa. Asema mittaa reaaliaikaisesti katupölyn l. hengitettävien hiukkasten ja typenoksidien pitoisuuksia. Mittaustuloksia voi seurata osoitteessa https://www.hsy.fi/ilmanlaatu-ja-ilmasto/ilmanlaatu-uusimaa/uudenmaan-siirrettava/. Kaupunkien ilmanlaadun ongelmallisimmat tilanteet ovat johtuneet keväisistä katupölyepisodeista.

Lisätietoa ilmanlaadusta sekä ajankohtaisia ilmanlaadun mittaustuloksia Uudellamaalla: hsy.fi/uusimaailmanlaatu

Puunpolton vaikutukset

Mittausasemien lisäksi mitataan ilmanlaatua myös pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla. HSY seuraa puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun ja mittaa polttoperäisten hiukkasten sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Mittauspaikana vuonna 2020 oli Tuusulan Vaunukangas, vuonna 2022 mittaus toteutettiin Porvoossa.

Passiivikeräimet

Lisäksi seurataan liikenteen aiheuttamien typenoksidien vaikutusta ilmanlaatuun passiivikeräinmenetelmällä useissa kunnissa. Keski-Uudellamaalla passiivikeräinseurantaa tehdään Järvenpään, Keravan, Klaukkalan ja Hyrylän keskustassa. Passiivikeräinmenetelmällä mitatut typpidioksidin vuosipitoisuudet ovat olleet vuodesta 2004 lähtien kaikissa kunnissa selvästi alle asetetun raja-arvon.

Tiivistelmä liikenteen typpidioksidipäästöseurannasta 2010-2021

Seurantaraportit

Aiemmat raportit ovat luettavissa:

Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2021
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2020
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2019 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2018 ja kehitys vuosina 2004-2018
 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2017
 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2016 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2015 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2014 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuosina 2004-2013 

Lisäksi ilmanlaatua seurataan bioindikaattoriseurannalla.

Bioindikaattoriseuranta

Ilmanlaadun bioindikaattoriseurannassa ilman epäpuhtauksien ilmentäjinä eli bioindikaattoreina käytetään männyillä kasvavia runkojäkäliä, jotka reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin sekä ulkomuodollaan, että lajiston koostumuksen ja runsauden muutoksilla.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen bioindikaattoriseurannan ensimmäinen kierros toteutettiin vuosina 2000-2001 ja toinen vuosina 2004 ja 2005. Seurantaa jatkettiin vuonna 2009, 2014 ja 2020. Kaikki Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnat ovat osallistuneet bioindikaattoriseurantaan. Seuranta on tarkoitus uusia viiden vuoden välein.

Uudenmaan bioindikaattoriseurantaraportit:

Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2020
Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2014