Ilmanlaadun seuranta

Keski-Uudenmaan ilmanlaatua seurataan osana Uudenmaan kuntien yhteistä ilmanlaadun seurantaa.

Ilmanlaadun mittauksista ja niiden raportoinnista alueella vastaa HSY, joka toteuttaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella seuraavia mittauksia.

Mittausasemat

Keski-Uudellamaalla on ilmanlaadun mittausasema. Sen paikkaa siirretään vuosittain Uudenmaan ilmanlaadun seurantasuunnitelmien 2019 - 2023 ja 2024 - 2028 mukaisesti. Vuonna 2022 mittausasema oli Järvenpään keskustassa ja vuonna 2023 Keravan keskustassa. Vuodeksi 2024 asema siirrettiin Kirkkonummelle. Mittausaseman mittaustulokset kuvaavat reaaliaikaisesti katupölyn eli hengitettävien hiukkasten sekä typpidioksidien pitoisuuksia ilmassa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY vastaa ilmanlaadun seurannasta Uudellamaalla. Tietoja ilmanlaadusta ja sen seurantatuloksista Uudellamaalla löytyy esimerkiksi Uudenmaan ilmanlaaturaporteista ja osoitteesta hsy.fi/uusimaailmanlaatu

Katupölyn mittaus Keski-Uudellamaalla

Puunpolton vaikutukset

Mittausasemien lisäksi mitataan ilmanlaatua myös pienemmillä yksittäisillä mittalaitteilla. HSY seuraa puunpolton vaikutusta ilmanlaatuun ja mittaa polttoperäisten hiukkasten sekä PAH-yhdisteiden pitoisuuksia. Mittauspaikana vuonna 2020 oli Tuusulan Vaunukangas, vuonna 2022 mittaus toteutettiin Porvoossa.

Passiivikeräimet

Ilmanlaadun seurannan passiivikeräimillä mitataan tieliikenteen typpidioksidipitoisuuksia ilmassa. Keski-Uudellamaalla on typpidioksidien passiivikeräinseurantaa Järvenpään, Keravan, Klaukkalan ja Hyrylän keskustassa. Passiivikeräimillä mitatut typpidioksidien keskimääräiset vuosipitoisuudet ilmassa ovat jääneet Keski-Uudenmaan kunnissa vuodesta 2010 lähtien asetetun raja-arvotason alapuolelle.

Tiivistelmä liikenteen typpidioksidipäästöseurannasta 2010-2022

Seurantaraportit ja -ohjelmat

Aiemmat raportit ovat luettavissa:

Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2022
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2021
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2020
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2019 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2018 ja kehitys vuosina 2004-2018
 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2017
 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2016 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2015 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuonna 2014 
Ilmanlaatu Uudellamaalla vuosina 2004-2013 

Lisäksi ilmanlaatua seurataan bioindikaattoriseurannalla.

Ilmanlaadun päivitetty seurantaohjelma: Ilmanlaadun seurantaohjelma 2024 - 2028

Bioindikaattoriseuranta

Ilmanlaadun bioindikaattoriseurannassa ilman epäpuhtauksien ilmentäjinä eli bioindikaattoreina käytetään männyillä kasvavia runkojäkäliä, jotka reagoivat herkästi ilman epäpuhtauksiin sekä ulkomuodollaan, että lajiston koostumuksen ja runsauden muutoksilla.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan alueen bioindikaattoriseurannan ensimmäinen kierros toteutettiin vuosina 2000-2001 ja toinen vuosina 2004 ja 2005. Seurantaa jatkettiin vuonna 2009, 2014 ja 2020. Kaikki Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnat ovat osallistuneet bioindikaattoriseurantaan. Seuranta toteutetaan seuraavan kerran vuonna 2030.

Uudenmaan bioindikaattoriseurantaraportit:

Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2020
Uudenmaan ilmanlaadun bioindikaattoriseuranta vuonna 2014