Seitsemän veljeksen reitti

Nurmijärven poikki kulkee 33 kilometriä pitkä patikointiin ja retkeilyyn tarkoitettu 7-veljeksen vaellusreitti, joka soveltuu lyhyelle päiväretkelle tai useamman päivän kestävälle patikoinnille. Sen varrelta löytyvät taukopaikat sekä ruokailu-, peseytymis- ja majoituspalvelut. Vaellusreitti sopii patikointiin ja retkeilyyn, osin myös hiihtoon ja pyöräilyyn. Vaativuustasoluokaltaan Seitsemän veljeksen on keskivaativa johtuen reitin pohjan epätasaisuudesta.

Vaellusreitin luonto ja maasto vaihtelevat paljon. Reitin eteläpäässä Palojoella on sankkaa kuusikkoa, ja kapea polku kiemurtelee Aleksis Kiven lapsuusmaisemissa. Aleksis Kiven syntymäkodin ja Myllykosken välissä reitti kulkee Kaanaan metsän läpi, joka oli Aleksis Kiven lempipaikkoja. Nykyisin Kaanaan metsä on luonnonsuojelualue.

Vantaanjoen Myllykoski on erityisesti korkean veden aikaan näkemisen arvoinen vapaa koski, jonka ylittää useampi eri aikakausilta oleva silta. Myllykosken pohjoispuolella on laavu, ja vaellusreitti seurailee Vantaanjokea pitkospuita pitkin. Vantaanjoen rannoilla on rikasta ja monipuolista kasvillisuutta.

Myllykosken ja Rajamäen välillä vaellusreitti kulkee uusimaalaisten pelto- ja metsäsaarekkeiden lomitse. Metsätyypit vaihtelevat valoisista mäntykankaista varjoisiin kuusikoihin. Kasvupaikkojen vaihtelevuus näkyy tyypillisten lehtokasvien runsautena ja monien harvinaisten lajien esiintymisenä. Oman mielenkiintoisen lisänsä kasvillisuuteen tuovat lukuisten oja- ja purouomien kosteikkokasvit.

Reitin pohjoispuolella Kiljavannummen harju on kuivaa puolukka- ja kanervatyypin kangasmetsää. Harju on muodostunut jääkauden seurauksena. Kiljavannummen vesistöt, harjut ja suot kuuluvat erilaisiin suojeluohjelmiin ja ovat osittain rauhoitettuja. Vaellusreitti jatkuu Herusista Nurmijärven ja Hyvinkään rajalta Hyvinkään Sveitsiin.

Reitin varrella on opasteita, mutta vaellukselle suositellaan ottamaan mukaan reittikartta. Karttoja on saatavilla Nurmijärven kunnan toimipisteistä ja kirjastoista.

Lisätietoa, reittikarttoja ja mobiilisovellus löytyy Nurmijärven kunnan sivustolta.