Nukarinkoski

Nukarinkoski sijoittuu Nurmijärven koillisosaan Nukarin kylään Vantaanjoen varteen. Nukarinkosken alue on pituudeltaan pari kilometriä. Pudostusta koskella on 25 metriä. Nukarinkosken uoma kuuluu Vantaanjoen Natura-alueeseen, sen pohjoisimpaan osaan. Natura-alue alkaa Nukarinkoskelta ja jatkuu etelään Helsingin Vanhankaupunginlahdelle saakka. Nurmijärven toinen hieno koskipaikka Myllykoski sijaitsee Nukarinkoskelta noin 11 kilometriä etelään.

Nukarintie ylittää joen kohteen pohjoispäässä. Joen ylittävän tiesillan pohjoispuolelle sijoittuu Rustohollinkoski ja tien eteläpuolelle Sahankoski. Lemmensilta niminen puusilta ylittää joen Rustohollinkosken pohjoispuolella. Nukarinkoskella on laavu ja nuotiopaikka, johon johtaa pitkospuureitti urheilukentän läheiseltä paikoitusalueelta. Nukarin kylätoimikunta hoitaa nuotiopaikalle polttopuut. Reitti ei tee joenvarressa lenkkiä, vaan samaa reittiä on palattava myös takaisin.

Retkeilyä alueella kannattaa harrastaa etenkin keväällä ja alkukesällä joen varressa kukkivien lehtokuusamien ja tuomien aikaan. Laavulle johtavan pitkospuureitin varren puustossa esiintyy leppää, haapaa, tuomea ja vaahteraa. Lepät ovat paikoitellen järeitä. Rannalla kukkivat alkukesästä keltaisina rentukat ja mukulaleinikit. Kauempana joenvarsilehdossa esiintyy mm. sini- ja valkovuokkoa, lehtoimikkää, taikinamarjaa ja metsäorvokkia. Rehevässä puronvarsikasvillisuudessa voi kuulla mm. lehtojen iloiset laulajat peukaloisen ja satakielen.

Nukarin koski- ja virtapaikat ovat Vantaanjoen pääuoman merkittävimpien vaelluskalojen, kuten taimenen ja lohen lisääntymispaikkoja. Koskelle on tehty soraikkopohjien kunnostustöitä Virtavesien hoitoyhdistyksen, Nurmijärven kunnan, Nukari-Raala Osakaskunnan ja paikallisten maanomistajien yhteistyönä. Nukarinkoskelle on aikoinaan sijoittunut saha ja mylly, jotka olivat Raalan kartanon omistuksessa. Koskessa on nähtävillä jäänteitä vanhoista rakennelmista etenkin joen molemmin puolin Sahankoskella.

Kohteen saavuttaa kääntymällä Nukarintieltä urheilukentän läheiselle paikoitusalueelle. Tienvarsikyltissä lukee urheilukenttä. Paikoitusalueelta lähtee polku molempiin suuntiin jokivarteen. Laavulle pääsee kävelemällä pohjoiseen noin 250 metriä. Laavulle johtaa polku myös pohjoisesta, joka alkaa joen ylittävän tiesillan eteläpuolelta. Matkaa tätä kautta laavulle on noin 350 metriä. Paikoitusalueelta etelään johtaa pururatareitti, josta pääsee myös polkuja pitkin joenrantaan.

6 tiedostoa
Uusin 13.6.2022
2 tiedostoa
Uusin 13.6.2022