Keravan luontokohteita

Kerava on varsin tiiviisti rakennettu kaupunki, mikä heijastuu myös luontoalueiden määrään ja laatuun. Laaja-alaisimmat retkeilykohteet sijoittuvat kaupungin pohjoisosaan Haukkavuoren alueelle sekä kaupungin eteläosaan Koukkukallion ja Koukkusuon alueille. Muuten kohteet ovat varsin pienialaisia ja pirstoutuneita.

Keravan arvokkaita luontokohteita selvitettiin kesällä 2014. Selvityksessä tunnistettiin kaksi maakunnallisesti arvokasta kohdetta: Haukkavuori ja Matkoissuo. Haukkavuori on Keravan edustavin luontokohde ja ainoa luonnonsuojelualue. Myös Matkoissuo on osoitettu suojeltavaksi kohteeksi Keravan yleiskaava 2035:ssä. Tuusulan puolella sijaitseva osa Harminsuo-Harminkallio-Matkoissuon kokonaisuudesta on jo suojeltu. Maakunnallisesti arvokkaiden kohteiden lisäksi Keravalla tunnistettiin noin parikymmentä paikallisesti arvokasta luontokohtetta.

Ollila sinisorsat