Ilmastonmuutos ja energia

Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat, Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi ja Tuusula, ovat solmineet työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) kanssa energiatehokkuussopimuksia ja tehneet kuntiin energiatehokkuusparannuksia. Kunnat ovat myös määrittäneet kuntakohtaisia ilmastonsuojelutavoitteita ja laatineet tavoitteiden toteuttamista koskevia strategioita.

Kuntien energiatehokkuussopimukset

Energiatehokkuussopimukset ovat merkittävä keino päättää konkreettisista ilmastonsuojelutoimenpiteistä kunnissa. Ne ovat valtion ja organisaatioiden yhdessä sopima keino täyttää Suomelle asetetut energiatehokkuusvelvoitteet vapaaehtoisesti, ilman uutta lainsäädäntöä. Kaikki Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnat ovat mukana nykyisessä, sopimuskauden 2017 - 2025 energiatehokkuussopimuksessa.

Energiatehokkuussopimukset 2017-2025

KUUMA-ilmastoryhmä

Kymmenen KUUMA-kunnan edustajista, jotka ovat eri toimialojen asiantuntijoita, on koottu KUUMA-ilmastoryhmä. Ryhmässä on edustus myös Uudenmaan liitosta ja alueellisista energiayhtiöistä. Ilmastoryhmän tehtävänä on edistää ja seurata kuntien ilmastotyötä sekä raportoida toiminnan edistymisestä. Ryhmä kokoontuu neljästi vuodessa. Lisäksi KUUMA-seudulle on laadittu yhteinen ilmasto-ohjelma sekä ilmastonmuutokseen sopeutumisohje. KUUMA-ilmasto-ohjelma päivitettiin vuonna 2020. Ilmastonmuutokseen sopeutumisohje on laadittu vuonna 2013.

KUUMA-seudun ilmasto-ohjelma
Ilmastonmuutokseen sopeutumisohje

Ekotukitoiminta

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakuntiin, kuntien omistamiin kiinteistöihin, koulutetaan ekotukihenkilöitä. Ekotukihenkilöiden tehtävänä on omalla esimerkillä ja työkavereita ohjaamalla sekä yhteistyössä työkavereiden kanssa edistää energia- ja materiaalitehokkuutta työpaikalla. Joulukuussa 2022 ympäristökeskuksen sopijakuntien ekotukihenkilöverkostossa oli 75 ekotukihenkilöä ja 40 kiinteistönhoitajaa, 62:sta kuntien kiinteistöstä.

Ekotukihenkilöt edistävät työpaikallaan toiminnallisia ympäristöparannuksia yhteistyössä henkilökunnan kanssa. Ekotukihenkilöt ja muu henkilöstö seuraavat lisäksi vesikalusteiden kuntoa ja ilmoittavat mahdollisista vesivuodoista kiinteistönhoitajille. Ekotukikiinteistöissä työskentelevät kiinteistönhoitajat osallistuvat ekotukitoimintaan esimerkiksi edistämällä kiinteistöjen teknisiä energiatehokkuusparannuksia ja seuraamalla sähkön, lämmön ja veden kulutuksia sekä jätehuollon toimivuutta ja tiedottamalla niistä ekotukihenkilöitä.

Ekotukiverkosto ympäristökeskuksen sopijakunnissa joulukuussa 2022:

  Ekotuki­henkilöt Kiinteistönhoitajat Ekotukikiinteistöt
Järvenpää 21 10 15
Kerava 7 4 6
Mäntsälä 13 7 14
Nurmijärvi 15 8 12
Tuusula 19 11 15
Yhteensä 75 40 62

Ekotukitoiminnan vuosiraportti 2022

Kasvihuonekaasupäästöt

Kuntien kasvihuonekaasupäästöjä seurataan Sitowisen vuosittain ilmestyvissä kasvihuonekaasupäästöraporteissa.

Järvenpään kasvihuonekaasupäästöraportti
Keravan kasvihuonekaasupäästöraportti
Mäntsälän kasvihuonekaasupäästöraportti
Nurmijärven kasvihuonekaasupäästöraportti
Tuusulan kasvihuonekaasupäästöraportti

Lisäksi hiilineutraalisuomi.fi -sivuilla voi tutustua Suomen ympäristökeskuksen julkaisemiin arvioihin kuntien kasvihuonekaasupäästöistä sekä niitä koskeviin skenaariotyökaluihin.

Energianeuvonta

Valtakunnallinen energianeuvonta vastaa kuluttajien energianeuvonnasta. Ramboll Oy:ltä saa alueellista energianeuvontaa esimerkiksi Uudenmaan alueella.

Kuluttajien energianeuvonta (Motiva)
Alueellinen energianeuvonta (Ramboll)

Pientalojen rakentajille ja remontoijille löytyy energianeuvontaa osoitteesta www.energiatehokaskoti.fi.

Lisätietoja

Tapani Hänninen