Nurmijärven luontokohteita

Nurmijärvellä on paljon mielenkiintoisia luontokohteita. Muista ympäristökeskuksen toiminta-alueen kunnista poiketen Nurmijärvelle sijoittuvat Keski-Uudenmaan edustavimmat ja mielenkiintoisimmat koskialueet. Nurmijärveltä löytyy myös hienoja kallioalueita. Nurmijärvi poikkeaa myös muista kunnista selvästi liito-oravan esiintymisalueiden määrässä. Nurmijärvellä liito-orava on selvästi yleisempi kuin muualla Keski-Uudellamaalla.

 MG 9606