Lemmenlaakso

Järvenpään Lemmenlaakso sijoittuu kaupungin itäosaan lähelle Sipoon rajaa. Kohde kuuluu 94 hehtaarin laajuiseen Lemmenlaakson lehto -nimiseen Natura-alueeseen,  jossa vallitsevana luontotyyppinä on boreaalinen lehto. Pienemmässä määrin Natura-alueen arvokkaana luontotyyppinä on myös kostea suurruohokasvillisuus. Lemmenlaakson alue on suojeltu yhteensä kolmena luonnonsuojelualueena. Lemmenlaakson länsiosa sisältyy valtion lehtojensuojeluohjelmaan.

Lemmenlaakso on edustava otos Keravanjoen arvokkainta jokivarsilehtoa. Alueen läpi virtaava Keravanjoki on kuluttanut Kiljavannummen hiekkakerroksiin 50-200 metrin levyisen laakson. Pelkohaudan porrastasanteelta avautuu hieno maisema mutkittelevaan jokilaaksoon. Porrastasanteelta on hyvä näkymä myös laakson pohjalle muodostuneeseen kotkansiipilehtoon. Lemmenlaakson lehdossa esiintyy kotkansiiven lisäksi myös muita vaateliaita kasvilajeja. Näitä ovat keltavuokko, kevätlehtoleinikki, lehtoimikkä, näsiä, lehtokielo ja lehtosinijuuri. Keväisin kohteen pohjoisosan tulvaniityt ovat täynnä punasinisenä kukkivaa pystykiurunkannusta.

Kohde on merkittävä myös linnustollisesti. Lintudirektiivin lajeista alueella on havaittu mm. pyy, palokärki ja pikkusieppo. Lehtojen lintulajeista voi kuulla mm. peukaloisen, mustapääkertun, idänuunilinnun ja sirittäjän. Kuningaskalastaja pesi joen rantatörmässä kesällä 2009. Yölaulajia kannattaaa kuunnella kohteen eteläosassa vanhan hevoslaitumen ympäristössä. Joen rantapusikossa voi kuulla mm. satakielen, viita- ja luhtakerttusen sekä pensassirkkalinnun. Lemmenlaakson rantalehdoissa elää myös liito-orava. Direktiviilajeihin kuuluvan liito-oravan lisäksi myös saukon jälkiä on nähty joella. Luontodirektiiviin kuuluvalla kirjojokikorennolla on havaittu olevan useita reviirejä Lemmenlaakson läpi virtaavan Keravanjoen alueella. Lajia on havaittu lähes kaikissa lajin lisääntymisympäristöinä toimivissa koskipaikoissa alueen pohjoisosan vanhalta myllyltä aina Sipoontiehen saakka. Lisäksi Lemmenlaaksossa on havaittu myös neidon- ja immenkorento, sirokeijukorento, sulkakoipikorento, rusko- ja kirjoukonkorento, välkekorento, elokorento sekä tumma- ja punasyyskorento.

Lemmenlaaksossa on runsas kääpälajisto. Alueelta on löydetty mm. valkorihmakääpä, lumokääpä, kellokääpä, punakerikääpä, rusokantokääpä, korkkikerroskääpä ja ruostekääpä.

Lemmenlaakso on lähes kokonaan Järvenpään kaupungin omistuksessa ja alueen hoidosta vastaa Järvenpään kunnossapitopalvelut. Alueella on kattava reitistö, tulipaikkoja, käymälöitä ja opasteita. Järvenpään kaupunki toimittaa puita tulipaikoille. Luonnonsuojelualueen vieressä on myös frisbeegolf-rata.  Kun lähdet retkelle Lemmenlaaksoon, varaudu jyrkkiin nousuihin ja laskuihin.

Kohteen saavuttaa alueen eteläpäästä kääntymällä Sipoontieltä Järvenpään kaupungin ja Pornaisten kunnan väliselle Skogsterintielle. Ensimmäinen
paikoitusalue ja infotaulu löytyvät heti risteyksen jälkeen pellon laidalta. Pohjoiselle pääpaikoitusalueelle pääset jatkamalla tietä eteenpäin.

 

6 tiedostoa
Uusin 7.6.2022
4 tiedostoa
Uusin 16.6.2022