Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeaminen

Öljysäiliön jättäminen maaperään

Lähtökohtaisesti maanalaiset käytöstä poistetut öljysäiliöt tulee kaivaa ylös maaperästä jätelain mukaisesti. Jos säiliö taas halutaan jättää maaperään, tulee sille joko hakea ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista (Järvenpää, Kerava, Mäntsälä ja Nurmijärvi) tai lausuntoa (Tuusula). Ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamista tai lausuntoa varten tulee kiinteistönomistajan (tai hänen valtuuttamansa henkilön) toimittaa hakemus Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Hakemuksessa tulee olla perustelut sille, miksi öljysäiliö halutaan jättää maaperään. Lisäksi hakemukseen tarvitaan seuraavat liitteet:

  • allekirjoitettu valtakirja hakemuksen tekemiseen kiinteistön toiselta omistajalta tai kaikilta omistajilta, jos omistajia on useampia;
  • valtuutetun tarkastusliikkeen tarkastuspöytäkirja öljysäiliön tyhjentämisestä, puhdistuksesta, tarkastuksesta ja käytöstä poistamisesta;
  • asemapiirros tai vastaava, josta selviää säiliön sijainti. Mukaan voi liittää myös esimerkiksi valokuvia.

Hakemus tulee ensisijaisesti toimittaa sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Palvelussa on valmis lomakepohja hakemuksen tekemiseen. Hakemuksen voi toimittaa myös vapaamuotoisena Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamoon osoitteeseen ymparistokeskus(at)tuusula.fi tai

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus
PL 60
04301 Tuusula

Poikkeamispäätöksestä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu. Tuusulan osalta annettavasta lausunnosta ei peritä maksua.