Salmelan lehto

Keravan koillisosaan Keravanjoen varteen sijoittuva Salmelan lehto on monipuolinen lehto- ja tulvaniittykohde. Lehtoalueen pituus on noin 400 metriä ja se sijoittuu Salmelan tilakeskuksen eteläpuolelle. Pinta-alaa kohteella on noin 2,5 hehtaaria.

Kohteen eteläosa on pääosin haapavaltaista, jokivarren tulvatasanteen lehtoa, jonka seassa kasvaa harmaaleppää. Kohteelta löytyy myös varsin järeitä kuusia ja paikoitellen runsaasti lahopuustoa. Alueella kasvaa Keravalle todella harvinaista keltavuokkoa, myös mäkilehtolustetta, imikkää, kevätlehtoleinikkiä, mukulaleinikkiä ja kevättähtimöä. Koiranvehnää esiintyy jokivarren niityllä huomiota herättävän runsaasti, myös taikinamarjaa. Ennen Salmelan tilakeskusta jokivarren arvokas lehto-osuus kapenee, sillä rinteestä on harvennettu valitettavasti melko voimakkaasti puustoa.

Kohteen pohjoispäässä joen mutkan kohdalla on kaksi kosteikkopoukamaa, joiden niityllä esiintyy hyvin harvinaista kulleroa. Niityllä kasvaa myös kurjenmiekkaa. Jokivarteen laskee kaakosta pieni noro, jonka varrella kasvaa mm. hiirenporrasta, mustakonnanmarjaa, imikkää ja lehtopalsamia. Noro on vesilain mukainen pienvesi, jonka luonnontilaa ei saa heikentää. Salmelan tilan alue on yksityistä pihapiiriä, jossa ei saa liikkua jokamiehenoikeudella.

Kohteen saavuttaa Kaskelantieltä kävelemällä Keravanjoen varteen. Auton voi jättää autioituneen Seuraintalon pihapiiriin.