Hyypiänmäen kalliokieleke ja Pirunkellari

Hyypiänmäen kalliokieleke, jota kutsutaan myös "luolaksi" ja sen läheinen Pirunkellari ovat molemmat hienoja vierailun arvoisia kallionähtävyyksiä Valkjärven länsipuolella. Hyypiänmäen kalliokieleke sijoittuu Hyypiänmäen pohjoispuoliselle jyrkänteelle pellon reunaan ja Pirunkellari aivan Valkjärven rantaan. Kohteille pääsy vaatii noin kilometrin kävelyä ja muutenkin vaivannäköä, sillä maasto on paikoitellen vaikeakulkuista suurten korkeuserojen ja kaatuneiden puiden vuoksi.

Hyypiänmäki

Mahtava Hyypiänmäen kalliojyrkänne muodostaa 2-8 metriä korkean lipan, jonka alla on luolamainen tunnelma. Pituutta kalliokielekkeellä on noin 50 metriä. Kohteen arvoa nostaa kalliolipan alla kasvava metsikkö, jossa esiintyy runsaasti metsälehmusta ja järeää haapaa. Haavoissa on myös koloja. Metsälehmuksen runkoja on aikoinaan laskettu olevan noin 70. Joukossa kasvaa myös kuusta, koivua ja harmaaleppää. Haavan ja metsälehmuksen lisäksi kohteella esiintyy mm. tuomea, taikinamarjaa ja lehtokuusamaa. Edustavaan lehtokasvillisuuteen kuuluu mustakonnanmarja, jänönsalaatti, lehto-orvokki, lehtoleinikki, syyläjuuri ja lehtotesma. Kalliotörmässä on havaittu kasvavan karvakiviyrttiä, mäkitervakkoa, kalliokieloa ja haisukurjenpolvea. Jyrkänteen lähimetsässä esiintyy runsaasti lahopuuta. Myös kuuset ovat paikoitellen järeitä. Puustonsa vuoksi kohde soveltuu hyvin liito-oravalle.

Hyypiänmäen pohjoisrinne on osoitettu Valkjärven osayleiskaavassa (1999) SL-alueeksi tarkoituksena suojella alue luonnonsuojelulain nojalla. Kohdetta ei ole kuitenkaan suojeltu.  

Pirunkellari

Valkjärven rannassa sijaitseva Pirunkellari on myös hieno kalliojyrkänne, vaikkei se suuruudessaan yllä aivan Hyypiänmäen jyrkänteen tasolle. Pirunkellarin kalliojyrkänteessä on huomattavan paljon erisuuruisia onkaloita, ei kuitenkaan ihmisen kokoisia luolia. Onkalot saattaisivat soveltua hyvin esimerkiksi lepakoiden talvehtimispaikoiksi. Jyrkänteen lähimetsässä kasvaa mm. koivua, pihlajaa, kuusta, haapaa ja lehtokuusamaa. Kalliolehdosta löytyy mm. tesmayrttiä ja mustakonnanmarjaa. Jyrkänteen laelta avautuu hienot näkymät Valkjärvelle.  

Kohteisiin liittyy mielenkiintoinen historia. Vanhat kansanuskomukset kertovat Hyypiänmäen "kallioluolassa" ja Pirunkellarin kallion onkaloissa asuneen ennen jättiläisiä, joita kutsuttiin hiiseiksi. Tarinan mukaan hiidet saivat voimansa itse piruilta.

Kohteen saavuttaa kääntymällä Valkjärventieltä Hyypiämäki-nimiselle tielle. Hyypiänmäen kalliokielekkeelle pääsee kallion laelta kulkevaa polkua pitkin. Polku ei johda suoraan kielekkeelle, vaan kalliojyrkänne tulee kiertää. Kielekkeelle pääsee myös eteläkautta kallion jyrkänteen alaosaa pitkin.

Pirunkellarille kannattaa kävellä hiekkatietä pitkin ja mutkan kohdalta tehdä pisto metsään. Kalliojyrkänteen alaosan saavuttaa ainoastaan eteläpäästä. Pohjoisreuna rajautuu suoraan yksityiseen kiinteistön verkkoaitaan.

Huom! Kohteet ovat lähinnä kävellen tai pyöräillen saavutettavissa. Läheinen tie on yksityistie, jossa ei ole autolle pysäköintimahdollisuutta.

7 tiedostoa
6 tiedostoa