Pohjavesialueen suojelusuunnitelma

Tärkeille pohjavesialueille on teetetty yhteistyössä eri asiantuntijatahojen kanssa pohjavesialueiden suojelusuunnitelmia. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päätavoitteena on turvata pohjavesiesiintymien vesivarojen käyttö ja välttää pohjaveden laatua ja määrää pilaava tai heikentävä toiminta pohjavesialueilla. Suunnitelmissa mm. kartoitetaan pohjavettä vaarantavat riskitekijät ja määritetään tarvittavat suojelutoimenpiteet.

Suojelusuunnitelmat ovat ohjeellisia asiakirjoja eikä niillä ole välittömiä oikeudellisia vaikutuksia. Suojelusuunnitelmissa esitetyt suositukset otetaan kuitenkin huomioon viranomaispäätöksiä tehtäessä.

Kunnat laativat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi suunnitelmien laadintaan osallistuu mm. kuntien ympäristönsuojelun, vesilaitoksen, kaavoituksen sekä palo- ja pelastuslaitoksen edustajia.

Suojelusuunnitelmia on tehty seuraavasti:

Järvenpää

Myllylän pohjavesialueen suojelusuunnitelma - Päivitys 2018 (Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 2018)
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma - Päivitys 2020 (Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 2021) (Järvenpää, Tuusula)

Kerava

Marjamäen, Myllylän ja Nygårdin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (Suunnittelukeskus Oy 2007)

Mäntsälä

Mäntsälän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (Ramboll 2013)

Nurmijärvi

Kiljavan pohjavesialue - Suojelusuunnitelman päivitys (Pöyry Finland Oy 2012)
Rajamäen pohjavesialue - Suojelusuunnitelman päivitys (Pöyry Finland Oy 2012)
Nukarin pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys (Pöyry Finland Oy 2010)
Telinummen pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys (Pöyry Finland Oy 2010)
Valkojan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys (Pöyry Finland Oy 2010)
Nummenpään ja Lepsämän pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (FCG Suunnittelukeskus Oy 2008)

Tuusula

Hyrylän ja Rusutjärven pohjavesialueiden suojelusuunnitelma - Päivitys 2019 (Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 2019)
Mätäkiven pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys
 (Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 2017)
Lahelan pohjavesialueen suojelusuunnitelman päivitys (Pöyry Finland Oy 2016)
Jäniksenlinnan, Kaikulan ja Palaneenmäen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (FCG 2014)
Santakosken pohjavesialueen suojelusuunnitelma (Uudenmaan ympäristökeskuksen monisteita 144/2004)
Nummenkylän ja Kellokosken pohjavesialueiden suojelusuunnitelma - Päivitys 2020 (Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry 2021) (Järvenpää, Tuusula)