Kattilamäen hiidenkirnut

Kattilamäen hiidenkirnut sijaitsevat Nurmijärven kirkonkylän pohjoispuolella Kattilamäen länsirinteellä. Hiidenkirnut ovat syntyneet jääkauden jäätikön sulamisveden pyörittäessä isoa kiveä tai kiviä paikoillaan, jolloin kallioon on muodostunut sileäreunaisia koloja. Suurin kirnuista on halkaisijaltaan noin metrin leveä ja syvä. Ympäristökeskuksen toiminta-alueella näin suuret ja selvästi havaittavat hiidenkirnut ovat todella harvinaisia ja ne sopisivat hyvin rauhoitettavaksi luonnonmuistomerkkeinä.

Hiidenkirnujen ympäristö on kasvillisuudeltaan melko vaihtelevaa. Kattilamäen lounaisrinteellä kirnujen itäpuolella on hieno kalliojyrkänne. Jyrkänteen laella kasvaa männikköä, jonka seassa esiintyy isoja katajia. Itse jyrkänteellä kasvaa mm. haurasloikkoa. Kattilamäen etelärinteellä esiintyy varttunutta tuoreen kankaan kuusi- ja koivumetsää. Seassa kasvaa myös haapaa ja rinteen yläosassa mäntyä. Kattilamäen itärinteessä esiintyy vanhahkoa lehtomaisen kankaan kuusikkoa. Kattilamäen pohjoisosa koostuu varttuneesta lehtomaisesta koivikosta. Kohteelta löytyy muutama melko laaja harvinaisen mäkilehtolusteen kasvusto.

Kattilamäen alueen linnusto koostuu pääasiassa tavanomaisista metsälajeista. Huomionarvoisista lintulajeista on havaittu mm. käki ja sirittäjä. Kattilamäen eteläpuolisen Pitkämäen pellon laidan haavikosta on löydetty liito-oravan jätöksiä, viimeksi vuonna 2014. Kohteella on myös kolohaapoja. Liito-oravan ja teeren jätöksiä on lisäksi löydetty kattilamäen länsirinteen alta vuonna 2017.

Kohteen saavuttaa esimerkiksi sen eteläpuolelta Raalantien kautta. Hautausmaata vastapäätä lähtee 7-veljeksen reitti Pitkämäen kautta Kattilamäelle. Seurattaessa polkua reitti johtaa suoraan hiidenkirnuille. Kävelymatkaa tieltä kirnuille on noin 800 m.  Auton voi jättää hautausmaan viereisen bussipysäkin reunaan.