Tupakkavalvonta

Tupakoinnin rajoittamisella pyritään väestön suojaamiseen tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tupakkalain (549/2016) keskeisenä lähtökohtana on, ettei kukaan vastoin tahtoaan joudu altistumaan tupakansavulle esimerkiksi passiivisen tupakoinnin seurauksena. Tupakkalain tavoitteena on myös nuorten tupakoinnin vähentäminen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus valvoo tupakan ja muiden tupakkatuotteiden myynnin, rajoitusten ja tupakointikieltojen noudattamista Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien alueilla. Valvonta toteutetaan yleensä muun tarkastustoiminnan yhteydessä.

Tupakointiin liittyvät rajoitukset

Tupakointi on lain mukaan kiellettyä:

  • päiväkodeissa ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa
  • ravintoloissa 1.6.2007 alkaen, lukuun ottamatta ravintoloita, joihin on rakennettu uusien säännösten mukainen erillinen rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä tupakointitila
  • oppilaitosten pääasiassa kahdeksantoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla
  • virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
  • sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy
  • yleisen kulkuneuvon sisätiloissa
  • työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa ravintoloita ja hotelleja koskevin täsmennyksin

Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyminen tai muu luovuttaminen 18 vuotta nuoremmalle henkilölle on kielletty.

Tupakkatuotteiden myyntiluvat

Tupakansavun leviäminen

Tupakansavu ei saa kulkeutua sisätiloihin, joissa tupakointi on kielletty. Tupakansavu ei myöskään saa levitä asuinhuoneistosta toiseen. Tupakkalakia ei sovelleta kerrostalon ulkotiloissa, parvekkeilla eikä asunnoissa. Kiinteistön omistajalla on mahdollisuus järjestyssäännöllä rajoittaa tupakointia kiinteistön alueella. Taloyhtiö on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei tupakansavu pääse asuntoihin ilmastoinnin tai rakenteiden kautta.

Lisätietoja

Hannu Malinen, Ari Antila