Sandbergin pelto

Mäntsälän länsiosaan sijoittuva perinnebiotooppi, Sandbergin pelto, kuuluu Ohkolanjoen Natura-alueeseen ja se on suojeltu luonnonsuojelualueena. Sandbergin pelto on myös luokiteltu Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi. Kohteen pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria. Alue on entistä peltoa, joka on ollut laidunkäytössä.

Kohteella kasvaa edustavaa niittykasvillisuutta, mm. hirvenkello, ketoneilikka, ketonoidanlukko ja laskospoimulehti. Kohteella on havaittu myös uhanalainen saunionoidanlukko. Lisäksi  niittykasvillisuuteen kuuluvat saksan- ja keväthanhikki, hakarasara ja särmäputki. Myös kohteen perhoslajisto on edustava. Kohteella esiintyy mm. mansikkakirjosiipi, pihlajaperhonen, keto-, rinne- ja orvokkihopeatäplä,  haapaperhonen, niittyvihersiipi, virnapunatäplä, kirjoverkkoperhonen sekä ketokultasiipi ja tummakirjosiipi.

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on hoitanut Sandberginpeltoa niittämällä. Kohteen niitto on välttämätöntä, sillä muuten se heinittyy.  Kaikki halukkaat tervetulleita mukaan niittotalkoisiin. Lisätietoja talkoiden ajankohdista saa luonnonsuojeluyhdistuksen verkkosivuilta. Yhdistys on myös kaskennut koealoja, jolla on ollut positiivinen vaikutus uhanalaisen hirvenkellon esiintymiseen.  

Kohteen itäpuolella kulkee moottoritie ja oikorata, joista kantautuu jonkin verran häiritsevää melua alueelle. Muuten vierailu on hieno luontoelämys ja kohde on maisemallisestikin hyvin kaunis.

Kohteen saavuttaa kääntymällä vanhalta Lahdentieltä Laivakallion maston kohdalta alkavalle hiekkatielle, jonka alkupäässä on paikoitusalue. Hiekkatie on suljettu puomeilla, joten kohteelle pitää kävellä noin kilometrin verran. Moottoritien ja junaradan alituksen jälkeen kävele radan vierustaa vähän matkaa pohjoiseen, kunnes metsänreunasta lähtee polku pellolle päin.

1 tiedosto