Lonkerinkorven purolehto

Lonkerinkorven purolehdon luonnonsuojelualue

Lonkerinkorven lehto sijoittuu Pohjois-Tuusulaan Nuppulinnan juna-aseman eteläpuolelle. Kohde on pinta-alaltaan 6,5 hehtaaria ja sille perustettiin luonnonsuojelualue vuonna 1988. Kohde on Tuusulan kunnan omistuksessa.

Kohteen läpi kulkee puro, jota on aikoinaan perattu. Puron vaikutuspiirissä kasvaa mesiangervo- ja hiirenporrasvaltaista lehtokorpikasvustoa. Laakson loivilla rinteillä kasvillisuus on pääasiassa käenkaali-oravamarjatyypin (OMaT) lehtoa ja sitä vastaavaa lehtokorpea. Pensaskerroksesta löytyy vaateliaita lehtopensaita, kuten korpipaatsamaa, taikinamarjaa, näsiää ja lehtokuusamaa. Huomionarvoisista lehtokasveista kohteella esiintyy mm. lehtoimikkä, mustakonnanmarja, kevätlinnunherne ja lehtopalsami.

Kohteella on aikoinaan kulkenut luontopolku, joka on paikoitellen kasvanut umpeen. Myös opastaulut ovat pahasti kuluneet. Alueen poikki kulkeva itä-länsisuuntainen polkuverkosto on vielä olemassa, mutta muuten kohde on hyvin vaikeakulkuinen kaatuneiden puiden ja alueen läpi risteilevän peratun puron vuoksi.  

Eteläinen metsäalue

Luonnonsuojelualueen eteläpuolelle sijoittuu kunnan omistama noin 5 hehtaarin metsäalue, joka on pääosaltaan reheväpohjaista, erittäin runsaslahopuustoista kuusivaltaista sekametsää. Eteläosassa on sinivuokko-käenkaalityypin lehtoa, jossa kasvaa mm. tesmaa, lehtokuusamaa ja jänönsalaattia. Metsään sisältyy myös mäntyvaltaisia kallioalueita. Kohteen luoteisnurkassa on lähde. Lähdettä on ilmeisesti aikoinaan käytetty vedenottoon, sillä sen reunoilla on vanhoja puurakenteita. Kohteen etelälaidalla Lonkerontien läheisyydessä esiintyy runsaasti haapaa, joiden seassa on myös varsin järeitä yksilöitä. Kohde soveltuu hyvin liito-oravalle. Lonkerikorven eteläosaan perustettiin luonnonsuojelualue vuonna 2018 (5,6 ha). 

Kohteen saavuttaa kääntymällä Jokelantieltä Laululaaksonkaarelle. Laululaaksonkaaren eteläpäässä on vanha jäteasema, jossa on pysäköintitilaa.

3 tiedostoa
3 tiedostoa