Mustojan lehto

Mustojan lehto sijaitsee Tuusulan länsiosassa Siippoon kylässä Mustojan varrella. Kohteen pinta-ala on noin 10 hehtaaria. Mustojan lehto kuuluu valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja se on myös valtion luonnonsuojelualue.

Mustoja virtaa Siippoon viljelysmaiden halki lounaaseen ja laskee lopulta Palojokeen. Mustojan puro on leveydeltään parin metrin luokkaa. Puron pohja on hiesua ja vesi kirkasta. Kohteen kasvillisuuteen kuuluu useita vaateliaita lehtolajeja, kuten keltavuokko, lehtosinijuuri, lehtoleinikki ja mustakonnanmarja. Varhain keväällä tulvavesien kostuttamilla puronvarsitasanteilla loistavat keltaiset kevätlinnunsilmät, mukulaleinikki ja hieman myöhemmin rentukka. Kohteen pohjoisosan rinteillä esiintyy melko paljon lahopuuta.

Kohteella kannattaa vierailla varhain keväällä, sillä keskikesällä se on vaikeakulkuinen rehevän puronvarsikasvillisuuden vuoksi.

Kohteen saavuttaa kääntymällä Siippoontieltä etelään Metsäniityntielle. Kohde rajautuu suoraan Metsäniityntien eteläpuolelle. Auton voi jättää Metsäniityntien laitaan.