Ollilanlampi ja nevat

Keravan itäosaan Ahjon ulkoilualueelle sijoittuva Ollilanlampi on Keravan suurin lampi. Koska Keravalla ei ole juurikaan vesistöjä, lampi nevoineen muodostaa Keravan mittakaavassa mielenkiintoisen luonto- ja retkeilykohteen.

Ollilanlampi on suolampi, jonka kasvillisuus on runsasta ja vesi ruskeaa. Aiemmin lampi on ollut niukkakasvuinen, mutta nykyään se on lumpeiden valtaama. Pohjanlumpeen lisäksi lammessa esiintyy pikku- ja heinävitaa, vesiherneitä ja rantapalpakkoa. Lammen pohjoispää on puutonta saranevaa, jolla kasvaa mm. pullo- ja harmaasaraa, luhtavillaa, luhtarölliä, vehkaa, raatetta ja kurjenjalkaa. Nevan koillisrannalla on korpivyöhyke, jossa kasvaa mm. tervaleppää.

Kauempana koillisessa on kaksi pienempää saranevaa, joiden kasvillisuus poikkeaa hieman edellisestä. Näiltä nevoilta löytyy myös mm. pyöreälehtikihokkia, isokarpaloa ja tupasvillaa. Nevojen ympärillä kasvaa mäntyjä, koivuja ja virpapajuja.

Ollilanlammesta on tehty Keravan ainoa viitasammakkohavainto. Viitasammakko kuuluu EU:n direktiivilajeihin ja sen lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty.

Ollilanlammen lähiympäristö on vilkkaassa käytössä olevaa ulkoilualuetta. Lammen ja sen pohjoispuolisen nevan välissä kulkee pitkospuureitti, joka yhtyy ympäristössä kulkeviin metsäpolkuihin. Lammen ympäristössä kukee luontopolku opastauluineen.

Kohteen läheisin paikoitusalue löytyy Keupirtin pihalta. Käänny Vanhalta Lahdentieltä Talmantielle ja heti ensimmäisestä risteyksestä
pohjoiseen. Tie johtaa Keupirtin pihaan. Kävelemällä pururataa pitkin pääset kohteelle.

4 tiedostoa
4 tiedostoa