Sisämelu

Melu on ääntä, jonka ihminen kokee häiritsevänä tai epämiellyttävänä. Melun häiritsevyyteen vaikuttaa mm. melun taajuus ja äänen voimakkuus. Myös reagointiherkkyys melulle vaihtelee eri yksilöiden välillä. Terveyden kannalta vakavin melun aiheuttama haitta on kuulovamma eli pysyvä kuulon heikentyminen.

Yleisimmät sisämeluun liittyvät ongelmat aiheutuvat ravintolamelusta. Ongelma tulee esille tapauksissa, joissa ravintola on samassa rakennuksessa asunnon kanssa. Myös rakennustekniset ratkaisut saattavat aiheuttaa häiritsevää melua, kuten ilmanvaihto- ja lämmitysjärjestelmien toiminta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveystarkastaja tekee tarvittaessa melumittauksia Järvenpään ja Keravan kaupunkien sekä Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kuntien alueilla. Mittaukset perustuvat meluvalituksiin, jotka tulee tehdä ympäristökeskukselle kirjallisesti.

Asumiseen liittyvät äänet kerrostaloissa, kuten lasten äänet, koiran haukunta, pianon soitto yms. eivät ole terveydensuojelulain tarkoittamaa melua. Kyseisissä asioissa tulee aina kääntyä taloyhtiön tai isännöitsijän puoleen.

Melun toimenpderajat säädetätään Sosiaali- ja terveysministeriön asumisterveysasetuksessa. 


Lisätietoja

Ari Antila, Hannu Malinen