Terveydensuojelulaki

Terveydensuojelulain (763/94) mukaan toiminnanharjoittajan tulee tehdä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kirjallinen ilmoitus terveydensuojeluviranomaiselle seuraavista toiminnoista:  

 • kauneushoitola, solariumliike, tatuointiliike
 • julkinen  majoitushuoneisto
 • yleiseen käyttöön tarkoitettu sauna, uimahalli, kylpylä tai uimaranta
 • yleiseen käyttöön tarkoitettu kuntasali tai liikuntatila
 • lasten ja nuorten kerhotilat
 • päiväkoti, lastenkoti, koulu tai vanhainkoti
 • jatkuvaa hoitoa antava sosiaalihuollon laitosyksikkö
 • muut vastaavat laitokset tai huoneistot, joissa harjoitettavasta toiminnasta saattaa aiheutua käyttäjälle terveyshaittaa
 • talousveden otto omilla laitteilla osana julkista tai kaupallista toimintaa (esim. elintarvikehuoneisto, jolla oma kaivo)
 • monen kiinteistön yhteinen talousvesikaivo (yli 50 käyttäjää tai vähintään 10 dm3/d)
 • ne talousvettä toimittavat laitokset, joilla ei ole veden tuotantoa tai käsittelyä

 

Talousvettä toimittavan laitoksen, jolla on omaa veden tuotantoa tai käsittelyä, on haettava toimintansa hyväksymistä kunnan terveydensuojeluviranomaiselta viimeistään 3 kuukautta ennen suunniteltua toiminnan aloittamista. Talousvettä ei saa toimittaa ennen kuin toiminta on hyväksytty.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilmoituslomakkeet
Terveysvalvonnan ohjeetLisätietoja

Hannu Malinen, Martti Nykänen