Järvenpään luonnonsuojelukohteet

Luonnonsuojelualueet:

Osmonlehto (2,5 ha) (2023)

Isokydön purolaakson lehto (5,3 ha) (2023)

Vanhankylänniemen jalopuulehto (1,7 ha) (2023)

Haarajoen jokivarsilehto (0,4 ha) (2023)

Jokilehto (0,5 ha) (2022)

Erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikka:

Uhanalaisen ketosukkulakoin suojelualue (0,7 ha) (2008)

Suojellut luontotyypit:

Tervanokan pohjoinen tervaleppäkorpi (0,63 ha) (2020)

Tervanokan eteläinen tervaleppäkorpi (0,26 ha) (2020)

Suvirannan tervaleppäkorpi (1 ha) (2020)

Natura 2000-alueet ja niiden toteuttaminen

Järvenpäässä on kaksi Natura-aluetta: Lemmenlaakson lehto ja Tuusulanjärven lintuvesi. Tuusulanjärven Natura-alue ulottuu myös Tuusulan kunnan alueelle.

Lemmenlaakson lehto (94 ha), jolle on perustettu luonnonsuojelualueet 1991 ja 1992 (yht. 91,2 ha)

Tuusulanjärven lintuvesi  (200 ha) (myös Tuusulan puolella), jolle on perustettu luonnonsuojelualueet (yht. 25 ha) ympäristöministeriön asetuksella 13.5.2021

Kartta: luonnonsuojelualueet ja Natura 2000-alueet (lähde: Suomen ympäristökeskus. Huom! Uusien luonnonsuojelualueiden rajaukset ilmestyvät kartalle viiveellä). Karttaa voi zoomata ja valita siinä näkyviä tasoja ja taustakarttoja. Kohteita klikkaamalla avautuu lisätietoja.