Luonnonsuojelukohteet Mäntsälässä

Luonnonsuojelualueet:

Puronotko (2 ha) (2024)

Pirttisaaren luonnonsuojelualue (5,1 ha) (2023)

Ketunojan luonnonsuojelualue (1,5 ha) (2023)

Eräkorven luonnonsuojelualue (6 ha) (2023)

Kalliosuo (11,2 ha) (2022)

Sammalkallio (1,4 ha) (2021)

Kallioniemien luonnonsuojelualue (16 ha) (2021)

Mäntsälän Suurisuon luonnonsuojelualue (14 ha) (2021)

Maitoisten metsän luonnonsuojelualue (34 ha) (2021)

Stränginojan luonnonsuojelualue (2,3 ha) (2020)

Metsäpellon suojelualue (5 ha) (2020)

Uuvin haavikko (8 ha) (2019)

Suvela (2,7 ha) (2018)

Järvelän luonnonsuojelualue (5 ha) (2018)

Katavisto (0,8 ha) (2018)

Metsä-Riihimäki (8 ha) (2017)

Sinin ja Paulin aarnimetsä (10,6 ha) (2016)

Puro Nummela (1,3 ha) (2016)

Metsola (4,1 ha) (2015)

Kurppametsä (11 ha) (2014)

Rauhamäen luonnonsuojelualue (1,0 ha) (2013)

Susikorven luonnonsuojelualue (1,6 ha) (2012)

Pitkästenjärvensuo (1,6 ha) (2009)

Pikkumäen luonnonsuojelualue (1,2 ha) (2008) 

Hilkka ja Antti Seppälän aarnimetsä (3,2 ha)(2006)

Heinäsuon haapalehdon luonnonsuojelualue (2,3 ha) (2005)

Huovilan Natura (7,3 ha) (2005)

Palssinmäen luonnonsuojelualue (5 ha) (2005)

Rauhalan luonnonsuojelualue (2 ha) (2005)

Takalan metsä (3,4 ha) (2001)

Vähäjärvenkalliot (44 ha) (2001)

Hautjärven kartanon luonnonsuojelualue (5,5 ha) (1997)

Suojellut luontotyypit: 

Isoholman lehmuslehto (1,3 ha) (2004)

Honninpellon lehmusmetsikkö (2 ha) (2002)

Kuljunojan luhtaorvokki (0,76 ha) (2004)


Natura 2000 -alueet ja niiden toteuttaminen:

Mäntsälän kunnan alueella on kymmenen Natura 2000 -verkostoon kuuluvaa suojelualuetta. Kohteista Kilpisuo ja Koivumäki-Luutasuo sijoittuvat pääasiassa toisen kunnan puolelle: Kilpisuo Hausjärvelle ja Koivumäki-Luutasuo Kärkölään.   

Kairassuon vanha metsä (9 ha), alueelle perustettu luonnonsuojelualue ympäristöministeriön asetuksella 13.5.2021 (10 ha)

Kilpisuo (333 ha) 

Kivilamminsuo-Pitkästenjärvet (220 ha), alueelle perustettu luonnonsuojelualue valtioneuvoston asetuksella 13.5.2021 (215 ha)

Koivumäki-Luutasuo (287 ha) 

Kotojärvi-Isosuo (365 ha), alueelle perustettu luonnonsuojelualue valtioneuvoston asetuksella 13.5.2021 (349 ha)

Mustametsä (30 ha), alueelle perustettu vanhojen metsien suojelualue luonnonsuojelualue 1994 (29 ha)

Metsäkulma (151 ha), alueelle perustettu luonnonsuojelualue valtioneuvoston asetuksella 13.5.2021(153 ha)

Ohkolanjokilaakso (22 ha), alueelle perustettu luonnonsuojelualue ympäristöministeriön asetuksella 13.5.2021 (26 ha)

Peltolan vanha metsä (48 ha), alueelle perustettu luonnonsuojelualue ympäristöministeriön asetuksella 13.5.2021 (91 ha)

Vähäjärvenkallioiden vanha metsä (74 ha), alueelle perustettu luonnonsuojelualue ympäristöministeriön asetuksella 13.5.2021 (72 ha)

 

'

Kartta: luonnonsuojelualueet ja Natura 2000-alueet (lähde: Suomen ympäristökeskus. Huom! Uusien luonnonsuojelualueiden rajaukset ilmestyvät kartalle viiveellä). Karttaa voi zoomata ja valita siinä näkyviä tasoja ja taustakarttoja. Kohteita klikkaamalla avautuu lisätietoja.