Luonnonsuojelukohteet Tuusulassa

Luonnonsuojelualueet:

Eikka-vaarin korpi (5,3 ha) (2023)

Wäfvars naturskyddsområde (6,4 ha) (2023)

Pähkinämäen metsä (3,6 ha) (2022)

Savikulman lehto (1 ha) (2022)

Sarvikallion luonnonsuojelualueen laajennus (12,9 ha) (2022)

Vastinpuro (4,6 ha) (2022)

Jokilaakson luonnonsuojelualue (7,5 ha) (2021)

Harminsuo‐Harminkallio‐Matkoissuo (31,9 ha) (2018)

Heininsuon metsä (15,5 ha) (2018)

Inkilän Haarajoen eteläinen metsä (10,0 ha) (2018)

Jokilehto (4,1 ha) (2018)

Maarinjärvi‐Degkärr (4,8 ha) (2018)

Rajalinnan itäinen metsä (1,2 ha) (2018)

Sarvikallio (6,5 ha) (2018)

Tuomalansuo (22,3 ha) (2018)

Robert A. Stenin luonnonsuojelualue (Lepänojan luonnonsuojelualueen laajennus) (n. 30 ha) (2016)

Takahuikon luonnonsuojelualue (4,6 ha) (2008)

Mustojan lehtojensuojeualue (9,6 ha) (1992)

Lonkerinkorven luonnonsuojelualueet (11,9 ha) (1988)

Saksan puistoalueen luonnonsuojelualue (0,1 ha) (1987)

Lepänojan luonnonsuojelualue (1 ha) (1984)

Halosenniemi (1,3 ha) (1966)

 

Suojellut luontotyypit:

Pähkinämäen pähkinäpensaslehto (0,4 ha) (2018)

Rusutjärven tervaleppäkorpi (1,1 ha) (2018)

Töysselinmäen pähkinäpensaslehto (2,3 ha) (2018)

Anttilan pähkinäpensaslehto (0,3 ha) (2017)

Tuomalansuon lehmusmetsikkö (0,3 ha) (2017)

Gungkärrin pähkinäpensaslehto (0,7 ha) (2005)

Leppäaron pähkinäpensaslehto (0,6 ha) (2000)

 

NATURA 2000‐alueet ja niiden toteuttaminen:

Keravanjokikanjonin lehto, (54 ha) jolle on perustettu seuraavat luonnonsuojelualueet:

Keravanjokikanjonin lehdon suojelualue (37,7 ha) (2021)

Näsiärinne (0,1 ha) (2009)

Charlotten lehto (0,8 ha) (2005)

Keravanjokikanjonin luonnonsuojelualue (0,6 ha) (2001)

Keravanjoen lehdot (4,4 ha) (1992)

Tuusulanjärven lintuvesi, (200 ha) (myös Järvenpään puolella), jolle on perustettu seuraavat luonnonsuojelualueet:

Tuusulanjärven luonnonsuojelualue, yht. 25 ha (myös Järvenpään puolella) (2021)

Suvenluhta (0,3 ha) (2010)

Vantaanjoki (59 km)

 

Kartta: luonnonsuojelualueet ja Natura 2000-alueet (lähde: Suomen ympäristökeskus. Huom! Uusien luonnonsuojelualueiden rajaukset ilmestyvät kartalle viiveellä). Karttaa voi zoomata ja valita siinä näkyviä tasoja ja taustakarttoja. Kohteita klikkaamalla avautuu lisätietoja.

Julkaisuja:

Tarkastelu luonnon monimuotoisuuden muutoksista sekä luontokohteiden kaavoituksesta ja suojelusta Tuusulassa (Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 11.2.2022)

 

METSO-kartoitus

Tuusulan kunnan omistamista metsistä kartoitettiin kesän 2011 aikana METSO-ohjelmaan soveltuvia kohteita. METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma, jonka tavoitteena on turvata suomalaisen metsäluonnon monimuotoisuus suojelemalla luonnontilaisia metsäympäristöjä. Ohjelmaan soveltuvien kohteiden keskeisiä ominaisuuksia ovat runas lahonneen ja kuolleen puuston määrä sekä iäkäs, kookas puusto.

Tuusulan kartoituksesta kohteita löytyi yhteensä 21 kappaletta, yhteispinta-alaltaan noin 189 hehtaaria. Valtaosa kohteista kuuluu METSO-elinympäristöluokkaan lehdot ja runsalahopuustoiset kangasmetsät. Mukana on myös muutamia puustoisia soita. Kohteiden pinta-aloissa esiintyy suurta vaihtelua, pienimmät kohteista ovat alle hehtaarin, suurimmat yli 30 hehtaaria. Vähintäänkin tärkeimmät METSO-kohteet tulisi turvata tulevaisuudessa perustamalla niille luonnonsuojelualue.

Tuusulan kunnanvaltuusto teki keväällä 2017 päätöksen suojella METSO-kohteita Suomi100 -luontolahjana lähes 100 hehtaarin verran. Suojellut kohteet ovat Harmisuo-Harminkallio-Matkoissuo, Heininsuo, Inkilän metsä, Lonkkerikorpi, Maarinjärvi, Rajalinnan lehto, Sarvikallio ja Tuomalansuo eteläinen.

Tuusulan METSO-raportti 

METSO-raportin karttaliitteet