Uimavesien mikrobiologinen laatu Keski-Uudellamaalla hyvä, Sääksjärven rannoilla havaittu hieman sinilevää

26.06.2013

Uimarantojen uimavesinäytteiden tulokset kesäkuussa

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus otti uimakauden ensimmäiset viralliset vesinäytteet Tuusulan, Nurmijärven, Järvenpään ja Mäntsälän uimarannoilta 19.6.2013. Uimavesien mikrobiologinen laatu oli hyvä ja vesi täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. 

Nurmijärven Sääksjärven uimarannoilla vähän sinilevää

Uimarannan valvontakäynnillä arvioidaan vedenlaatua myös aistinvaraisesti. Huomiota kiinnitetään mm. veden väriin, mahdolliseen öljyn ja fenolin hajuun, veden vaahtoamiseen, kelluviin materiaaleihin (roskat) ja sinilevien massaesiintymiseen.

Syanobakteerien eli sinilevien silminnähtävä runsaus arvioidaan asteikolla 0 (ei havaittu), 1 (havaittu), 2 (havaittu runsaasti) tai 3 (havaittu erittäin runsaasti). Nurmijärven Sääksjärven Röykän ja Sääksin rannoilla havaittiin sinilevää (asteikolla 1). Muilla rannoilla sinilevää ei havaittu (asteikolla 0).

Lisätietoja sinilevistä ja sinilevätilanteesta löytyy Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta. Sääksjärven rantojen levätilannetta voi tiedustella suoraan Sääksjärven rantapelastajilta, kts. yhteystiedot alla.

Ympäristökeskus valvoo vedenlaatua uimakauden aikana

Ympäristökeskus ottaa näytteet toiminta-alueensa uimarannoilta vähintään kolme kertaa uimakauden 15.6.-31.8.2013 aikana. Ns. EU-rannoilta näytteet otetaan neljä kertaa kesän aikana.

Vesinäytteet otettiin 19.6.2013 seuraavilta rannoilta:
• Tuusula: Urheilukeskuksen lampi, Häklin lampi, Rusutjärvi, Jokelan pohjavesilampi, Kellokosken joenranta;
• Järvenpää: Tuusulanjärven Tervanokan ja Vanhankylänniemen ranta;
• Mäntsälä: Keravanjärven Mäntsälän kunnan, Järvenpään seurakunnan ja Järvenpään kaupungin ranta, Hunttijärven Saaren ranta, Hunttijärven Levannon ranta, Sahajärven virkistysalueen ranta, Sahajärven Hautjärven ranta, Kilpijärven Sälinkään ranta, Mustijoen Nummisten ranta ja Isojärven Onkimaan ranta;
• Nurmijärvi: Sääksjärven uimaranta, Sääksjärven Röykän uimapaikka, Vaaksin uimapaikka, Herusten uimapaikka, Valkjärven Tiiran uimaranta ja Valkjärven Lähtelän ranta.

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa uimavesien laadusta verkkosivuillaan www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi. Tulokset löytyvät myös uimarannoilta.

Lisätietoja:
Vs. valvontainsinööri Susanne Nieminen puh. 040 3144721.
 
Nurmijärven Sääksjärven uimarantojen levätilanne:
Rantapelastajat ma-su klo 11.00-19.00, puh. 040 317 4006.

 

Takaisin