Tuusulan Korkeamäen vesilaitoksen kaivon näytetulokset

03.07.2013

Tuusulan kunnan vesihuoltolaitoksen siirtoviemärissä havaittiin vuoto 26.6.2013. Vuoto korjattiin saman päivän aikana, mutta jätevettä pääsi valumaan Alatalontien sivuojiin ja sitä kautta aina Keravanjokeen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on ottanut 27.6. vesinäytteen Korkeamäen vesilaitoksen kaivosta. Näytteessä ei ollut koliformisia bakteereja (maaperäinen bakteeri), E.colia (ulostesaastutukseen viittaava indikaattoribakteeri) eikä enterokokkeja. Vaikka vesituloksesta ei löytynyt bakteereja, tehostettua tarkkailua jatketaan vesilaitoksen kaivosta.

Lisätietoja:
vs. valvontainsinööri Susanne Nieminen, puh. 040 314 4721

 

 

Takaisin