Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

09.09.2013

KUUMA-kunnissa käynnistyi huhtikuussa kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on kuntien yhteishanke, jonka tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja saavuttaa taloudellisia säästöjä parantamalla energia- ja materiaalitehokkuutta kunnan omistamissa kiinteistöissä.

Hankkeen toteutusta varten kuntakiinteistöistä on valittu henkilöitä ekotukikoulutukseen. Koulutuksella heitä valmennetaan edistämään omalla toiminnalla ja työkavereiden ohjauksella työpaikan energia- ja materiaalitehokkuutta. Myös Julia 2030 -hankkeessa jo koulutetut Keravan ja Kirkkonummen ekotukihenkilöt otetaan mukaan hankkeeseen.

Ekotukikoulutus aloitetaan lokakuussa. Aluksi Keravan ja Kirkkonummen ekotukihenkilöille järjestetään täydennyskoulutus, ja kaikille uusille ekotukihenkilöille yhteinen peruskoulutus. Marraskuusta eteenpäin koulutusta eriytetään kohderyhmäkohtaisesti. Koulutuksia on yhteensä neljä jokaista kuntaa kohden. Lisäksi järjestetään vierailukäyntejä ja yhteisiä verkostotapaamisia.

Kunnista on myös valittu pilottikiinteistöjä. Vuoden 2014 alusta lähtien pilottikiinteistöissä ryhdytään seuraamaan energian ja kopiopaperin kulutusta ja kulutuskustannuksia sekä syntyvien jätteiden määriä ja jätehuoltokustannuksia. Energiankulutuksen ja -kulutuskustannusten osalta tavoitellaan 8 % säästöjä vuoteen 2016.

Hankkeen tärkeimpänä tavoitteena on saada rakennusten energia- ja materiaalitehokkuuden parantamisesta KUUMA-seudulle pysyvä käytäntö. Tavoitteen toteutusta varten pyritään luomaan toimiva ekotukihenkilöiden yhteistyöverkosto.

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hankkeen käytännön toteuttajana toimii Keski-Uudenmaan ympäristökeskus. Hankekumppaneita ovat kaikki KUUMA-kunnat, Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY, Suomen ympäristökeskus SYKE sekä osuuskunta ECO-ONE. Hankkeen rahoittajina ovat KUUMA-kunnat ja Uudenmaan liitto.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Tapani Hänninen, 040 314 4719,
etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin