Kotijärvi kuntoon - infoilta Mäntsälän järvien tilasta ja kunnostuksesta

03.06.2014

Jokainen voi vaikuttaa kotijärvensä tilaan ja ryhtyä aktiiviseksi järvikunnostajaksi. Tule kuulemaan, mitä sinä voit tehdä oman kotijärvesi hyväksi. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus järjestää Kotijärvi kuntoon -infoillan mäntsäläläisille yhdistyksille, asukkaille, järvikunnostusaktiiveille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tilaisuudessa kuullaan Mäntsälän järvien tilasta, tehdyistä järvikunnostuksista sekä Järviwiki - verkkopalvelun käytöstä.

Suurin osa Mäntsälän järvistä on tyydyttävässä tai välttävässä ekologisessa tilassa, ja näin ollen ne tarvitsisivat vesiensuojelu- ja hoitotoimenpiteitä. Positiivista on, että yhtään järveä ei ole luokiteltu huonoon ekologiseen tilaan, ja että Keravanjärvi ja Suojärvi ovat hyvässä tilassa. Myös Mäntsälän järvien uimavesien mikrobiologinen laatu on ollut viime vuosina hyvä kaikissa tutkituissa järvissä. Sinilevähavaintoja on tehty ainoastaan Sahajärvellä, Isojärvellä, Keravanjärvellä sekä Kilpijärvellä.

Mäntsälässä on ollut aktiivista järvikunnostustoimintaa vuosina 2005-2007. Viime vuosina toiminta on kuitenkin hiipunut, vaikka järvikunnostuksille olisi vielä tarvetta, kertoo ympäristösuunnittelija Elina Salo Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Tilaisuuden tarkoitus on aktivoida uusia ja vanhoja järvikunnostajia sekä verkostoitua paikallisesti, Salo jatkaa. Petri Savola Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta tulee kertomaan tilaisuuteen järvikunnostamisesta sekä Mäntsälän järvillä jo tehdyistä kunnostuksista.

Paikallista järvikunnostustyötä on mahdollista koordinoida ja aktivoida Järviwiki-verkkopalvelussa, joka on kaikille avoin kohtaamispaikka ja yhteisöllinen verkkopal-velu Suomen järvistä. Kuka tahansa voi lisätä Järviwikiin järvitietoja, ylläpitää omaa havaintopaikkaa tai kirjoittaa tietyn järven keskustelupalstalle. Järven käyttäjät voivat yhdessä seurata järven tilaa sekä käydä keskustelua mahdollisista kunnostustoimista. Järviwikissä on myös mahdollista sopia ja ilmoittaa kokouksista tai talkoista. Järviwikiin on koottu kaikista Suomen järvistä Suomen ympäristökeskuksen järvirekisterin perustiedot. Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on täydentänyt Järviwikin perustietoja omalta alueeltaan.

Terveystarkastaja Susanne Nieminen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta toivoo, että kuntalaiset veisivät Järviwikiin omia sinilevähavaintojaan, sillä sinilevä on merkki järven huonosta tilasta ja sillä on myös vaikutusta järven virkistyskäyttöön. Havainnoista on apua järven eri käyttäjäryhmille, kuten esimerkiksi uimareille ja järvien tilaa seuraaville viranomaisille. Järviwiki löytyy osoitteesta www.jarviwiki.fi.

Kotijärvi kuntoon -infoilta pidetään maanantaina 9.6.2014 klo 17.30 alkaen Ruustinnan kammarissa, osoite Vuotavantie 1, 04600 Mäntsälä. Tilaisuus on maksuton.

Lisätietoja antaa:
• vs. terveystarkastaja Susanne Nieminen, p. 040 314 4721 tai etunimi.sukunimi@tuusula.fi
• vs. ympäristösuunnittelija Elina Salo p. 040 314 4740 tai etunimi.sukunimi@tuusula.fi
• ympäristösuunnittelija Anu Tyni, p. 040 314 4728 tai etunimi.sukunimi@tuusula.fi

Takaisin