Julkinen kuuleminen koskien EU:n juomavesidirektiivin valmistelua

27.06.2014

EU:n komissio pyytää julkisella kuulemisella kansalaisilta mielipidettä juomaveden laatuun. Kuulemisen tarkoituksena on saada parempi käsitys siitä millaisia ja minkä laajuisia toimia kansalaiset pitävät tarpeellisina laadukkaan juomaveden saatavuuden parantamiseksi. Kuulemisentuloksia on tarkoitus hyödyntää uuden juomavesidirektiivin valmistelussa. 

Juomavedellä tarkoitetaan kaikkea ihmisten kulutettavaksi tai kotitaloustarkoituksiin tarkoitettua vettä. Juomavesidirektiivillä pyritään suojelemaan ihmisten terveyttä veden saastumisesta aiheutuvilta haitoilta. Sillä varmistetaan, että hanasta saatava vesi on terveellistä ja puhdasta.

Kuulemiskyselylomake löytyy täältä suomeksi:

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DWSurvey?surveylanguage=FI

 

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa noin 15 minuuttia. Kuulemiseen voi jättää mielipiteitä 15. syyskuuta saakka.   

Takaisin