Järvenpäälle ympäristönsuojelumääräykset

18.07.2014

Järvenpään kaupunginvaltuusto on hyväksynyt ympäristönsuojelumääräykset 9.6.2014, ja ne astuvat voimaan 17.7.2014. Ympäristönsuojelumääräykset on annettu paikallisista olosuhteista johtuen ympäristönsuojelulain (86/2000) nojalla. Määräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella, jollei määräyksissä toisin määrätä. Ympäristönsuojelumääräysten noudattamista valvoo kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona Järvenpään kaupungissa toimii Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Ympäristönsuojelumääräyksissä annetaan määräyksiä mm. kunnossa- ja puhtaanpitotöiden aiheuttamasta pölyämisestä, ajoneuvojen pesun rajoittamisesta tietyillä alueilla, tilapäisen erityisen häiritsevän melun torjunnasta, polttoainesäiliöiden sijoittamisesta pohjavesi- ja ranta-alueille ja haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä.

Järvenpään ympäristönsuojelumääräykset

Lisätietoja ympäristönsuojelumääräyksistä antavat Keski-Uudenmaan ympäristötarkastajat.

Takaisin