Ammattimainen konditoriatuotteiden valmistaminen kotona edellyttää rekisteröitymisen elintarvikehuoneistoksi

08.01.2015

Vuodenvaihteessa 2014/2015 sosiaalisessa mediassa ja lehdistössä esillä olleen kotileipomoasian johdosta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus haluaa saattaa tietoon seuraavaa.

Kyseistä kotileipomoyrittäjää on joulukuussa 2014 lähestytty sähköpostitse ja neuvottu tekemään elintarvikelain mukainen toiminnan rekisteröinti. Edellisen kerran yrittäjää neuvottiin rekisteröitymään vuonna 2011. Rekisteröintiä edellytetään myös kotileipomolta, silloin kun toiminta on ammattimaista. Yrittäjän ylläpitämä (toimintaa koskeva) verkkokauppa, nettisivut ja facebook sekä rekisteröityminen kaupparekisteriin yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi on tulkittu osoitukseksi ammattimaisesta toiminnasta.

Yrittäjälle joulukuussa lähetetyn sähköpostiviestin liitteenä on ollut yleinen ohje elintarvikehuoneiston perustamisesta. Ohjeessa korostetaan, että elintarvikehuoneiston tilojen riittävyys ja varustetaso arvioidaan tapauskohtaisesti ottaen huomioon toiminnan laajuus ja luonne. Yrittäjälle on myös kerrottu, että kotikeittiön voi halutessaan rekisteröidä elintarvikehuoneistoksi. Ympäristökeskuksen terveystarkastaja on lisäksi lupautunut auttamaan yrittäjää rekisteröitymiseen liittyvän omavalvontasuunnitelman laatimisessa sekä neuvonut, minkälainen toiminta ei vaadi rekisteröitymistä eikä siten säännöllistä valvontaa.

Elintarvikehuoneiston rekisteröinti ei ole lupakäsittely, eikä siihen kuulu toiminnan tarkastamista. Rekisteröinnillä yritys kuitenkin liittyy säännöllisen elintarvikevalvonnan piiriin. Ympäristökeskus ei ole antanut kyseiselle yritykselle mitään määräyksiä eikä yrityksen toimintaa ole tarkastettu. Yritys on 29.12.2014 tehnyt elintarvikehuoneistorekisteröinnin, joten asia on siltä osin kunnossa. Ensimmäinen toiminnan tarkastus tehdään kuluvan vuoden aikana.

Ympäristökeskuksen toiminta-alueella on paljon asiansa hyvin hoitavia, myös pienimuotoisia, elintarvikealan toimijoita, joita kaikkia kohdellaan elintarvikevalvonnassa samojen periaatteiden mukaisesti. Yrittäjien oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun lisäksi ympäristökeskus haluaa korostaa elintarvike- ja kuluttajaturvallisuutta. Siksi myös kyseistä yrittäjää on neuvottu rekisteröimään toimintansa, mikäli aikoo jatkaa sitä ammattimaisena.

Kaikki uutisointi ja sosiaalisen median viestit asiassa ovat lähtöisin yrittäjän ja muiden some-keskusteluun osallistuneiden omista tulkinnoista. Toimittajatkaan eivät ole olleet yhteydessä ympäristökeskukseen ja tarkistaneet asian taustoja.

Ympäristökeskus toivottaa rakentavaa uutta vuotta ja kiittää saamastaan palautteesta.  

Takaisin