Korjausvelka kasvaa Keski-Uudenmaan kouluissa ja päiväkodeissa - sisäilmaongelmat tavallisia elinkaaren loppupäässä

12.05.2015

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen terveysvalvonnan yksikkö järjesti torstaina 7.5. Tuusulan Hyökkälän koululla kehitys- ja keskustelutilaisuuden Järvenpään, Keravan, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta. Tilaisuuteen osallistui ympäristökeskuksen sopijakuntien päättäjiä ja sisäilmatyöryhmien jäseniä sekä kasvatus- ja sivistystoimen edustajia. Tilaisuudessa puhuivat muun muassa neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä kosteusvauriokohteiden korjaustöiden suunnitteluun ja valvontaan erikoistunut rakennusmestari Matti Eklund.

Sisäilmaongelmia aiheuttavat tekijät ovat usein piilossa, ja ne esiintyvät erityisesti rakennuksissa, jotka ovat tulleet käyttöikänsä päähän, kertoi Vesa Pekkola. Hänen mukaan sisäilma-ongelmien selvittäminen vaatii moniammatillista yhteistyötä. Rakennus tulisi tutkia huolella. Kuntien pitäisi myös pystyä tekemään palveluverkkopäätökset ajoissa, jotta tiedettäisiin ne säilytettävät rakennukset, jotka tulee peruskorjata ennen käyttöiän päättymistä.

Kuntotutkimusten tärkeyttä korosti niin ikään Matti Eklund. Eklundin kertoi epäonnistuneiden kosteus- ja homevauriokorjausten johtuvan usein siitä, että kaikkia ongelmia ei ole löydetty. Usein tyydytään ensimmäiseen löydettyyn ongelmaan. Jos rakennus halutaan kuntoon, pitäisi ennen korjauksia tehdä kunnolliset tutkimukset. Pienehkössäkin koulurakennuksessa tämä vaatii jopa 600 tunnin tutkimustyön, josta ei kuitenkaan olla valmiita maksamaan, jatkoi Matti Eklund.

Terveystarkastaja Teemu Roine otti kuulijat terveysvalvonnan matkaan alueen kuntiin ja näytti valokuvin niitä tyyppivikoja, joihin tarkastajat ovat alueemme koulu- ja päiväkotirakennuksissa törmänneet. Roineen tekemän selvityksen mukaan ympäristökeskuksen toiminta-alueen kouluista pitäisi vuosittain peruskorjata täydellisesti 6-7 koulua, jotta korjausvelka säilyisi edes nykyisellään. Tämä on viime vuosina toteutunut täysimääräisesti ainoastaan Mäntsälässä, johon on rakennettu kaksi uutta koulua ja saatu näin suljettua useita vanhoja huonokuntoisia rakennuksia.

Tuusulan tilakeskuksen päällikkö Jussi Niemi toi kommenttipuheenvuorossaan esiin suunnitelmallisen rakennusten ylläpidon tärkeyden. Hän totesi sen edellyttävän rohkeutta tehdä päätöksiä palveluverkoista ja kykyä toimia johdonmukaisesti palveluverkkostrategiaa noudattaen.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus kiittää kaikkia tilaisuuteen osallistuneita ja toivoo, että sen sopijakunnilta löytyy yhteinen tahtotila oppilaiden ja päiväkotilasten terveellisen toimintaympäristön turvaamiseksi korjaamalla jo riittävän varhaisessa vaiheessa toiminnassa olevat koulu- ja päiväkotirakennukset. Huonokuntoisista rakennuksista aiheutuvien terveyshaittojen ja terveydenhoitokulujen sekä kasvaneen korjausvelan vähentäminen on myös vastuullista taloudenpitoa. Oikeuskansleri on tuoreessa päätöksessään todennut asian tärkeyden sisäilmaongelmaisessa koulussa opiskelevien kannalta: ”Toisin kuin henkilökunnalla oireilevilla oppilailla ei myöskään ole ollut esimerkiksi sairaslomien kautta mahdollisuutta säädellä oleskeluaan koulun tiloissa.”

Esitykset:

Vesa Pekkola
Teemu Roine
Jussi Niemi

Lisätietoja antaa terveysvalvonnan päällikkö Miia Suurkuukka, p.040 314 4711.

Takaisin