Ympäristöpalkinto päiväkoti Amandalle ja erityismaininta Arkadian yhteislyseolle ja lehtori Mika Sipuralle

05.06.2015

Mäntsälän päiväkoti Amandan esimerkillinen ja innostava luontoesiopetus sai Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinnon maailman ympäristöpäivänä 5.6. Samalla Nurmijärven Arkadian yhteislyseo ja lehtori Mika Sipura saivat erityismaininnan innostavasta tiedeopetuksesta Valkjärvi-projektissa. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta halusi vuonna 2015 palkita ihmisen tai yhteisön, joka on toiminnallaan edistänyt ympäristökasvatusta.

Mäntsälän päiväkoti Amanda

Koskenrannan päiväkoti Amandassa on toiminut Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen alueen ensimmäinen luontoesiopetusryhmä elokuusta 2012 alkaen. Luontoesiopetuksessa käytetään Case Forest -menetelmää. Luontoesiopetuksen peruspilareina ovat kunnan esiopetuksen opetussuunnitelman toteutus, ulkona oppiminen, ympäristökasvatus ja kestävä kehitys. Toimintaa ohjaavat lasten havainnot lähiluonnosta. Luontoesiopetus on Mäntsälässä laajenemassa elokuussa 2015 Taikametsän päiväkotiin.

Päiväkoti Amandan tavoitteena on herättää lapsissa halu luonnossa liikkumiseen ja sen tutkimiseen. Lapsia ohjataan kunnioittamaan ja suojelemaan luontoa, ja heille tarjotaan kokemuksia ja elämyksiä luonnosta. Päiväkodin koko henkilöstö on erittäin sitoutunut ympäristökasvatuksen edistämiseen. Työntekijät ovat aktiivisia toimijoita koko Mäntsälän varhaiskasvatuksessa sekä sitä laajemmallakin alueella Etelä-Suomessa ja myös kansainvälisesti. Amandan luontoesikouluun on käyty tutustumassa useasta KUUMA-kunnasta sekä KUUMA-kuntien ulkopuoleltakin aina Taiwania myöten. Amandan esimerkin innoittamana luontoesiopetus on käynnistynyt ainakin Lohjalla ja Turussa.

Päiväkoti on parhaillaan kehittämässä omaa kestävän kehityksen ohjelmaa. Tavoitteena on lisätä lasten osallisuutta ja tietoisuutta kestävästä kehityksestä mm. jätteiden lajittelussa sekä energian ja luonnonvarojen säästämisessä. Päiväkodissa seurataan säännöllisesti sähkön, veden ja lämmön kulutusta ja pyritään vähentämään niiden käyttöä.

Päiväkoti Amanda Mäntsälä 

Nurmijärven Arkadian yhteislyseo ja lehtori Mika Sipura

Biologian ja maantiedon opettaja Mika Sipura on poikkeuksellisen innostavalla opetuksella herättänyt lukiolaisten kiinnostuksen ympäristöasioihin. Sipuran johdolla Arkadian yhteislyseo on paneutunut läheisen Valkjärven tutkimukseen yhteistyössä Pro Valkjärvi -yhdistyksen kanssa. Kesällä 2012 koululle rakennettiin korkeatasoinen luonnontieteiden laboratorio. Vuonna 2013 opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 8000 euron avustuksen Arkadian yhteislyseon Valkjärvi-projektille.

Huhti-marraskuun 2014 aikana 21 opiskelijaa teki käytännön kenttätutkimuksia Valkjärven ja sitä ympäröivien vesistöjen veden laadusta ja eliöstöstä. Tutkimusten pohjalta on valmistunut loppuraportti Valkjärvi-projektista. Valkjärven tutkimista on tarkoitus jatkaa tulevaisuudessa vaihtuvin tutkimusaihein.

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto

Keski-Uudenmaan ympäristöpalkinto jaetaan toisen kerran vuonna 2015. Palkinnon perusteena oli tänä vuonna ympäristökasvatusta edistävä toiminta. Ympäristökasvatus koski esimerkiksi luontokerhotoimintaa, valistusta, opetusta ja erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä kilpailuja (esim. energiatehokkuus- ja jätehuoltoteemat) tai muuta ympäristötietoisuutta edistävää työtä, harrastusta ja toimintaa. Erityisesti kiinnitettiin huomiota työn tarpeellisuuteen, innostavuuteen, tuloksiin ja sovellettavuuteen.

Ehdotuksia palkinnon saajasta Keski-Uudenmaan ympäristökeskus sai kuusi. Palkintoraatina toimi Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ohjausryhmä, jonka ehdotuksesta lopullisen päätöksen teki Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Lisätietoja antavat ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740 ja ympäristönsuojelupäällikkö Tapio Reijonen, puh. 040 314 4727. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin