Tuusulanjärven patoluukku uusitaan ja padon viereen rakennetaan kalatie

26.06.2015

Tuusulanjärven vuonna 1959 rakennettu säännöstelypato muutetaan tänä vuonna osittain automaattikäyttöiseksi. Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä on nykyisen säännöstelyluvan haltijana vastannut säännöstelypadon hoidosta vuodesta 1989 lähtien. Sitä ennen pato oli Helsingin kaupungin vesi- ja viemärilaitoksen omistuksessa ja hoidossa osana pääkaupunkiseudun vedenhankintajärjestelmää.

Säännöstelypadon puinen keskiluukku korvataan sähkökäyttöisellä teräsluukulla. Patoluukun hoito on myöhemmin tarkoitus liittää kuntayhtymän kaukokäyttöjärjestelmään. Tämä helpottaa tulevaisuudessa varautumista rankkasateiden aiheuttamiin tulviin, sillä veden virtausta Tuusulanjokeen voidaan nopeasti säätää etäkäytöllä jopa viikonloppuisin.

Säännöstelypadon ohittavan kalatien toteutusperiaatteet on hyväksytty Tuusulanjärven kunnostushankkeen ohjausryhmässä ja kuntayhtymän johtokunnassa. Kalatie rakennetaan Koskenmäentien ja kevyen liikenteen väylän väliselle alueelle padon länsipuolelle. Maantien puoleinen reuna suojataan teräsponteilla ja 30 metriä pitkä bumerangin muotoinen kalatie verhoillaan luonnonkivillä. Kalojen vaellus padon kautta alavirtaan on ollut mahdollista aikaisemminkin, mutta pato on yleensä estänyt kalojen nousun järveen. Kalatien ansiosta lähes kaikille kaloille avautuu nousumahdollisuus järveen. Kun Tuusulanjärven vedenlaatu on viime vuosina parantunut, voi järveen nousta Tuusulanjoesta mm. madetta ja taimenta. Myös törö ja turpa kuuluvat joen kalastoon.

Tuusulanjärven keskivedenkorkeus ei rakennushankkeiden vaikutuksesta muutu ja järven vedenkorkeutta ja virtaamaa säännöstellään jatkossakin nykyisen vesiluvan mukaisesti. Kalatien virtaama tulee vaihtelemaan järven padotus- ja juoksutussäännön mukaisesti. Kesäaikana kalatien kautta juoksutetaan vettä vähintään 100 l/s. Runsasvetisinä kausina keväällä ja syksyllä kalatiehen voidaan johtaa vettä enintään noin 500 l/s. Tulva-aikoina virtaamaa säännöstellään pääasiassa padon avulla. Kalojen nousutarpeen ollessa alivesikausina vähäinen, kalatie voidaan sulkea kokonaan kalatien betonirakenteiseen kynnykseen asetettavalla settilankulla.

Patomuutoksen ja kalatien ja rakennustyöt kestävät noin kuukauden. Luukkutoimittajaksi on valittu Insinööritoimisto Sukellus-Kotka Oy ja kalatien urakoitsijaksi VRJ Etelä-Suomi Oy. Töiden on määrä tapahtua alkusyksyn aikana, jos sääolosuhteet ovat suotuisat. Työt voivat aiheuttaa lyhtyaikaisia muutoksia Koskenmäentien ja kevyen liikenteen väylän liikennejärjestelyihin. Kevyen liikenteen väylä on töiden aikana käytössä, mutta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden on ajoittain syytä varautua Tuusulanjoen sillan ylityksessä lyhytaikaisiin katkoksiin.

Luukkuhankinnan ja kalatieurakan urakkahinta on yhteensä noin 200 000 euroa, jonka rahoittavat yhdessä Uudenmaan ELY-keskus, Tuusulan kunta ja Järvenpään kaupunki.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Mauri Pekkarinen puh. 0405628168 tai ympäristöasiantuntija Jaana Hietala puh. 0407255205, etunimi.sukunimi@kuvesi.fi

Takaisin