Uimavesien laatu hyvä Keski-Uudellamaalla

02.07.2015

Kesäkuun uimavesinäytteiden tulokset

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen uimavesien mikrobiologinen laatu oli hyvä ja vesi täytti uimavedelle asetetut laatuvaatimukset. Vesien lämpötilat vaihtelivat Tuusulassa + 16 - + 18 °C, Järvenpäässä + 17 °C, Mäntsälässä + 13 - 17,7°C ja Nurmijärvellä + 15 - + 17 °C välillä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus otti uimakauden ensimmäiset viralliset uimavesinäytteet Tuusulan, Nurmijärven, Järvenpään ja Mäntsälän yleisiltä uimarannoilta 23 - 25.6.2015. Uimarantojen uimaveden mikrobiologisen laadun arvioinnissa käytetään uimaveden Escherichia colin ja suolistoperäisten enterokokkien määritystä.

Ei sinilevähavaintoja

Uimavesinäytteiden yhteydessä havainnoidaan myös vedessä näkyviä jätteitä, kuten öljymäiset ja tervamaiset aineet sekä kelluvat materiaalit (kumi, lasi- ja muovipullot) sekä sinilevien (syanobakteerien) määrää asteikolla 0 (ei havaittu), 1 (havaittu), 2 (havaittu runsaasti) tai 3 (havaittu erittäin runsaasti). Sinileviä ei havaittu näytteenottohetkellä vesistä.

Sinilevähavaintoja voi seurata Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla www.jarviwiki.fi. Myös yksityiset ihmiset voivat merkitä sinilevähavaintonsa Järviwikiin joko verkkosivujen tai puhelimeen ladattavan ilmaisen sovelluksen, Levävahdin, kautta. Lisätietoja sinilevistä ja sinilevätilanteesta löytyy myös Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilta.

Sääksjärven rantojen sinilevätilannetta voi tiedustella suoraan Sääksjärven rantapelastajilta, kts. yhteystiedot alla.

Ympäristökeskus valvoo vedenlaatua uimakauden aikana

Ympäristökeskus ottaa näytteet toiminta-alueensa yleisiltä uimarannoilta vähintään kolme kertaa uimakauden 15.6.-31.8.2015 aikana. Suurilta yleisiltä uimarannoilta, joita kutsutaan EU- uimarannoiksi (yli 100 käyttäjää tavanomaisena kesäpäivänä) näytteitä otetaan yksi ennen uimakauden alkua ja vähintään kolme näytettä uimakauden aikana.

Uimavesinäytteet otettiin seuraavilta rannoilta:

  • Tuusula: Urheilupuiston lammelta, Häklin lammelta, Rusutjärven rannalta, Jokelan lammen rannalta, Kellokosken rannalta Keravanjoelta
  • Järvenpää: Tervanokan ja Vanhankylänniemen rannoilta Tuusulanjärvestä
  • Mäntsälä: Sahajärven virkistysalueen ja Hautjärven rannoilta Sahajärveltä, Levannon ja Saaren rannoilta Hunttijärveltä, Mäntsälän kunnan rannalta Keravanjärveltä, Nummisten rannalta Mustijoelta, Onkimaan rannalta Isojärveltä ja Sälinkään rannalta Kilpijärveltä
  • Nurmijärvi: Sääksin ja Röykän rannoilta Sääksjärveltä, Tiiran ja Lähtelän rannoilta Valkjärveltä, Vaaksin rannalta Vaaksjärveltä ja Herusen rannalta Herustenjärveltä

Uimaveden laadusta tiedottaminen

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus tiedottaa uimavesien laadusta verkkosivuillaan. Tulokset löytyvät myös uimarannoilta.

Lisätietoja:

Terveystarkastaja Pia Gummerus 040 314 4722 (13.7.2015 asti)
Terveystarkastaja Ari Antila 040 314 2254 (13.7.2015 eteenpäin)

Nurmijärven Sääksjärven uimarantojen tilanne:
Rantapelastajat ovat rannalla 1.6-14.8 välisenä aikana päivittäin klo 11-19, puh. 040 317 4006

Takaisin