Jätevesijärjestelmien uusiminen ajankohtaista

15.01.2019

 

Nyt on korkea aika selvittää jätevesijärjestelmän riittävyys pohjavesi- ja ranta-alueilla sijait-sevissa kiinteistöissä, sillä aikaa uudistamisen lakisääteiseen takarajaan on enää alle vuosi. Pohjavesi- ja ranta-alueella sijaitsevien haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tulee täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Nurmijärvellä ja Tuusulassa selvittämiseen on saatavilla apua Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistykseltä. Yhdistys tarjoaa maksutonta ja puolueetonta neuvontaa jätevesiasioissa määräaikaan asti.

Jätevesijärjestelmä on uusimatta vielä monilla kiinteistöillä

Paula Luodeslampi Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistyksestä kertoo, että kiinnostus jätevesiasioita kohtaan on kasvanut määräajan lähestyessä. Silti jätevesijärjestelmien uudistamistahti on tavoitteisiin nähden liian verkkainen. Vantaanjoen valuma-alueen kunnissa on haettu vuosina 2004 - 2017 arviolta 333 toimenpidelupaa, kun arvio uudistamistarpeessa olevista kiinteistöistä on 6 113 kpl. Kaiken kaikkiaan vain noin 5 % uudistamistarpeessa olevista jätevesijärjestelmistä oli uusittu vuoden 2017 loppuun mennessä, Luodeslampi kertoo.

Vesiensuojeluyhdistys on tarjonnut Vantaanjoen valuma-alueella kuntien ja valtion rahoittamaa puolueetonta jätevesineuvontaa vuodesta 2011 lähtien. Viime vuonna kiinteistökohtaista neuvontaa tehtiin Keski-Uudellamaalla Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Nurmijärvellä neuvontaa annettiin mm. Lepsämän ja Nummenpään pohjavesialueilla ja Tuusulassa Siippoon pohjavesialueella sekä Keravanjoen ja Mikkolanojan varressa.

Nurmijärvellä vuonna 2018 kiinteistökohtaisilla neuvontakäynneillä neuvotuista kiinteistöistä noin 30 % oli sellaisia, joiden jätevesijärjestelmä oli kunnossa tai kunnostettavissa pienillä korjauksilla. Uudistamisen tarpeessa puolestaan oli noin 60 % jätevesijärjestelmistä. Tuusulassa vuoden 2018 neuvonnassa oli mukana useita ranta-alueella sijaitsevia vapaa-ajan asuntoja, joilla oli käytössä kuivakäymälä ja kantovesi ja siten muodostuvat jätevesimäärät olivat vähäisiä. Jätevesijärjestelmä oli kunnossa tai pienin toimin korjattavissa 17 %:lla neuvotuista kiinteistöistä. Riittämättömiä käsittelyitä oli puolestaan 43 %:lla neuvotuista kiinteistöistä.

Ilmaista neuvontaa tarjolla 31.10.2019 asti

Vesiensuojeluyhdistys jatkaa jätevesineuvontaa vuonna 2019. Neuvonnassa keskitytään etenkin ranta- ja pohjavesialueiden kiinteistöihin. Kiinteistökohtaista neuvontaa tarjotaan keväästä syksyyn kohdennetuilla alueilla Keski-Uudellamaalla Nurmijärvellä ja Tuusulassa. Nurmijärvellä on suunniteltu järjestettävän lisäksi asukastilaisuuksia Palojoen ja Salmelanmäen alueella. Yhdistys antaa neuvontaa myös puhelimitse ja sähköpostitse (paula.luodeslampi (at) vesiensuojelu.fi, puh. 044 767 1393) 31.10.2019 asti.

Vesiensuojeluyhdistyksen tiedote http://www.vhvsy.fi/files/upload_pdf/8358/Neuvontatiedote%201_2019.pdf

Lisätietoja asiassa antaa ympäristösuunnittelija Liisa Garcia, puh. 040 314 4740, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin