Ranta-asutuksen jätevesikäsittely hyvällä mallilla Iso- ja Kilpijärvellä

30.06.2021

Kilpijärven ja Isojärven ranta-asutuksen jätevesien käsittely on hyvällä mallilla, ilmenee Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Askolan kunnan ympäristötoimen (Pornaisten kunnan alueen ranta-asukkaat) toteuttamasta asukaskyselystä. Kyselyyn vastasi 63 % Kilpijärven ja 70 % Isojärven ranta-asukkaista. Vastanneista vain noin 10 %:lla jätevesien käsittely ei vastannut lainsäädännön vaatimuksia.  Kysely toteutettiin osana Isojärven ja Kilpijärven kunnostuksen suunnittelua.

Kilpijärven ja Isojärven kunnostukseen liittyen järvien ranta-asukkaille lähetettiin kysely  jätevesien käsittelystä. Kysely lähti kaikille 100 metrin vyöhykkeellä rannasta sijaitsevien asuin- ja mökkirakennusten omistajille. Kyselyyn vastasi 70 % Isojärven ja 63 % Kilpijärven ranta-asukkaista. ”Vastauksia saatiin todella hienosti, suuri kiitos siitä kaikille vastanneille. Järvien tila ja sen parantaminen tuntuu kiinnostavan ranta-asukkaita kovasti. Vastausten perusteella voidaan sanoa, että suurimmalla osalla jätevesien käsittely on hyvällä mallilla ja vastaa nykyisen lainsäädännön velvoitteita”, sanoo ympäristösuunnittelija Liisa Garcia Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Joukossa oli yksittäistapauksia, joiden jätevesien käsittely ei ollut kokonaan tai osittain lain edellyttämällä tasolla.

Kyselyllä kartoitettiin mm. ranta-asukkaiden käymäläratkaisuja, jätevesien käsittelymenetelmiä ja jätevesien purkupaikkoja. Saatuja vastauksia käytetään pohjana, kun mietitään Isojärven ja Kilpijärven tulevaa kunnostusta. Kunnostukseen ollaan hakemassa rahoitusta ensi vuodesta alkaen. Kunnostukseen liittyen on tarkoitus järjestää myös erilaisia kylätilaisuuksia, joissa kerrotaan mm. jätevesikyselyn tuloksista.


Haja-asutuksen jätevesien käsittelyllä on merkitystä

Asumisessa muodostuvat jätevedet sisältävät runsaasti ravinteita, orgaanista happea kuluttavaa ainetta ja suolistobakteereita. Fosforia on puhdistamattomassa jätevedessä yli tuhatkertainen ja typpeä yli satakertainen pitoisuus luonnontilaisiin oja- ja järvivesiin verrattuna. ”Jätevesien asianmukaisen käsittelyn hyödyt näkee ensimmäisenä omassa pihapiirissä hygienia- ja hajuhaittojen vähenemisenä sekä puhtaampina lähivesistöinä”, toteaa Garcia.

Ranta- ja pohjavesialueella sijaitsevien haja-asutusalueen kiinteistöjen jätevesijärjestelmien tuli täyttää ympäristönsuojelulain vaatimukset 31.10.2019 mennessä. Ranta-alueella tarkoitetaan 100 metrin vyöhykettä rantaviivasta. Jätevesijärjestelmää ei ole tarvinnut uusia, jos kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, kiinteistö liitetään viemäriverkostoon tai kiinteistöllä on jo säädökset täyttävä jätevesijärjestelmä tai jos kiinteistöllä vakituisesti asuvat kiinteistönomistajat ovat syntyneet ennen 9.3.1943. Ikävapautusta ei sovelleta vapaa-ajan asuntoihin.

 

Lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Janne Heikkinen, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

 

Kuva: Kilpijärven ranta-asukkailla on hajajätevesien käsittely hyvällä mallilla.

Takaisin