Viljelijät toteuttavat hyvin maatalouden ympäristötoimia Mäntsälän Kilpijärven ja Isojärven valuma-alueilla

12.07.2021

Mäntsälän Kilpijärven ja Isojärven valuma-alueen viljelijät huomioivat hyvin ympäristötoimia ruoantuotannossaan, ilmenee Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Keski-Uudenmaan maaseutuhallintopalvelun teettämässä viljelijäkyselyssä. Kyselyyn vastasi 88 % Kilpijärven ja 90 % Isojärven valuma-alueen viljelijöistä. Talviaikainen kasvipeitteisyys oli kaikkein yleisin ympäristötoimi  vähentämään maa-aineksen pääsyä vesistöön. Kysely toteutettiin osana Isojärven ja Kilpijärven kunnostuksen suunnittelua.

Mäntsälän Kilpijärven ja Isojärven kunnostukseen liittyen järvien valuma-alueen viljelijöille tehtiin puhelimitse kysely maatalouden ympäristötoimien toteuttamisesta. Kyselyyn vastasi 90 % Isojärven ja 88 % Kilpijärven valuma-alueen viljelijöistä. ”Selvästi yleisin toimenpide oli talviaikainen kasvipeitteisyys, siinä pellonpinta on kasvipeitteinen koko talvikauden yli”, sanoo ympäristösuunnittelija Janne Heikkinen Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksesta. Yli 90 % pelloilta tulevasta kiintoaine- ja ravinnekuormituksesta tulee kasvukauden ulkopuolella. ”Huuhtoutuva kiintoaines ja ravinteet aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä ja samentumista. Kasvipeitteisyys suojaa hyvin tulvaherkkien peltojen maanpintaa”, toteaa Heikkinen.

Osa viljelijöistä suunnitteli jatkossa toteuttavansa enemmän erilaisia ympäristötoimenpiteitä muun muassa talviaikaisen kasvipeitteisyyden lisäämistä, nurmen viljelyä sekä suojavyöhykkeiden perustamista. ”Maatalouspolitiikka osin innostaa viljelijöitä toteuttamaan ympäristötoimenpiteitä, mutta osin vaikeuttaa toimien käytännön toteutusta tilan toiminnan kokonaisuutta suunniteltaessa” sanoo kyselyn toteuttanut agrologiopiskelija Niklas Brisk.

 

Etsinnässä toimenpiteitä maatalouden ja vesistön hyödyksi

Kyselyn yhtenä tarkoituksena oli saada tietoa kunnostettavista kohteista järvien valuma-alueilta. Kunnostuksilla saadaan parannettua niin järvien tilaa kuin alueen maataloustuotantoa. ”Nämä ovat parhaita win-win-tilanteita, joista hyötyvät mahdollisimman monet. Kyselyn kautta saimmekin tietää  monta tulvaherkkää aluetta, joiden kunnostusta suunnitellaan jatkossa tarkemmin, iloitsee Heikkinen. ”Kyselyssä tuli ilmi myös mm. viljelijöiden halu panostaa omaan toimintaan ja sitä kautta ympäristönsuojeluun. Alueen viljelijöillä on halu tuottaa elintarvikkeita ympäristöystävällisesti.”, sanoo Brisk.

Kyselyllä kartoitettiin mm. viljelijöiden toteuttamia ympäristötoimia, ojiston kunnostustarpeita ja ajatuksia järvikunnostuksesta. Saatuja vastauksia käytetään pohjana, kun suunnitellaan kesän aikana tarkemmin valuma-aluekunnostuksia Isojärven ja Kilpijärven tilan parantamiseksi. Kunnostukseen ollaan hakemassa rahoitusta ensi vuodesta alkaen.

 

Lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Janne Heikkinen, puh. 040 314 4735, sähköposti etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

 

P1160076

Kuva: Talviaikainen kasvipeitteisyys (vas.) suojaa paremmin maan pintaa eroosiolta kuin muokattu pelto (oik). (c) Janne Heikkinen

Takaisin